Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 13 februari 2019

Protokoll den 13 februari 2019

LC Upsala Disa Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 13 februari 2019.

I februari blev det dags att dela ut de insamlade pengarna från Julgåvan. Pengarna går till Alnäs verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer, för att de skall kunna få delta i uteverksamhet utifrån sina egna förutsättningar. Det blev Rasmus Ornstein, som idag är verksamhetsledare för KFUM, som fick motta diplom och pengar, 46.720 kr. Han berättade lite om sig själv och om KFUM:s verksamhet i Uppsala och i världen. Ingegerd berättade att Disa sedan 2010 samlat in över 400.000 kr genom Julgåvan.

§ 1 Mötet öppnades av president Ingegerd Larsson. Upprop förrättades. 11 Disor samt gästerna Christina Rudmark, Märit Landberg och Sara Bruun deltog.

§ 2 Föregående protokoll från januari 2019 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 3 Ekonomisk rapport: Administrativa kassan: 14.119 kr och den internationella och nationella medlemsavgifterna för Disorna är betalda. Aktivitetskassan: 86.485 kr och på avsättningskontot 24.972 kr.
Inkommet: Julgåvan 5.150 kr, 250 kr till barn-och ungdomsdiabetes (fonden), 842 kr för klubbkort. Utbetalning: 3.000 kr till stipendiat Annie Lewerentz och 250 kr för hyra av lokal för zonmötet på Storgatan.
För den period som redovisades (6.242 kr) lades 6 mandlar i burken, där det nu finns 120 mandlar.
De Disor som inte betalt in vårens terminsavgift (400 kr) får gärna göra det innan marsmötet! Kolla med Gunilla L om du är osäker gällande inbetalning.

§ 4 Rapport från kommittéerna

Aktivitetskommittén: Volontärmässa i Blåsenhus den 5 februari genomförd, Inger WN och Birgitta H bemannade Disas bord. Även zonmötet är genomfört. Ändrade förutsättningar vad gäller bandyfinalen den 23 mars (ev. barnaktivitet 10-11.30 och herrfinal 16-18). Inger WN kollar och skickar ut information samt anmälningslista per e-post. Förslag: TT-middag den 25 april då Disor packar glasögon (tvättar inte) och har det trevligt. Påskaktiviteten på Skärtorsdagen har ännu inte fått klartecken, kan tas på nästa möte.
13 maj ev. TT-lunch och därefter kl 14 inbokat guidat besök för Disor på Uppsala Stadsteater (genom Inger WN teaterombud).

Julgåvekommittén: Birgitta H sammanställer uppgifter om 2018 års julgåva och skickar ut till Disorna. Vid nästa månadsmöte bör frågan om Julgåvan skall fortsätta 2019 tas upp. Om så är fallet bestäms insamlingsmål på aprilmötet. (Ta med förlag på lokala, angelägna verksamheter att stödja!)

Hjälpkommittén: Inget nytt.

Stipendiekommittén: Planeringsmöte inom kort för ungdomsgruppen.

Lions Quest: Inget nytt.

LCIF: Inget nytt.

Informationskommittén: Artikel i UNT om vår stipendiat, efter påminnelse. Nya, sponsrade visitkort (TIDTRYCK) finns nu, med swish-nummer. Tack till bl.a LC Upsala Disa från Stadsmissionen, genom annons i UNT.

Medlemskommittén: Inget nytt, men två TT-aktiviteter planerade, i april och maj.

Fest-och programkommittén: Invigning och bildvisning på marsmötet.

Låna en Uppsalabo: Information kommer att läggas ut på Volontärbyråns hemsida. 475 personer har lånats ut, ca 800 utlån har genomförts sedan start. Informationsvecka pågår Stadsbiblioteket i Uppsala.

§ 5 Lp informerar: Tack från LC Uppsala för bidrag till transport av mikroskop. Riksmöte i Västerås, där 1 juni är stämmodagen. Disa kommer troligen att ha tre röster. Anmälan senast den 15 april. Ulla Lindén kommer att representera Disa den 9 mars i Södertälje då nya distriktsindelningen diskuteras. Den 16 mars på distriktsmöte deltar Elsa och Ingegerd.
Artikel i Uppsala universitets tidning om vår första diabetesstipendiat Evelina Vågesjö.
Information om att det är vänliga veckan och hur bra man mår av att vara snäll och vänlig samtidigt som man ökar prestationsförmågan!!

§ 6 Övriga frågor samt information: Elsa för fram tack för arbetet vid zonmötet. Närvarande Disor tackade för choklad från chokladask, i vänliga veckan, kvällen innan alla hjärtans dag.
Därefter Lionskunskap utifrån vår klubb och om Lions organisation.

§ 7 Mötet avslutades men innan hann vi hurra för Anja, som tillbringat sin födelsedagskväll på månadsmötet!

Nästa månadsmöte den 13 mars.
Nästa styrelsemöte den 27 februari kl 16 hos Ingegerd.

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Ingegerd Larsson
president