Hem · Aktiviteter · Att gå komplicerat men meningsfullt

Att gå komplicerat men meningsfullt

Månadsmötet i april i Lions Club Upsala Disa inleddes av legitimerade sjukgymnasten, medicine doktor Ylva Cedervall.

Med utgångspunkt i sin forskning och avhandling berättade hon om hur ett nytt sorts gångtest kan bli ett effektivt komplement till minnesutredningar vid minnesmottagningarna på Akademiska sjukhuset.

De viktigaste riskfaktorerna för demens är hög ålder och ärftlighet. En åldrande befolkning innebär alltså en allt större grupp personer med demenssjukdomar. Det är känt att motoriken, främst gången, påverkas tidigt vid demens. Ett gångtest kan upplevas mindre pressande än ett minnestest och kan utföras i olika vårdsammanhang och ger möjligheter att fånga in fler patienter med begynnande demens, tidigare.

- Att hålla igång kroppen med promenader, med enkel styrketräning gagnar hälsan på många sätt. Det ska inte vara krångligt. Så lite som minst 150 minuters pulshöjande aktivitet varje vecka är till god hjälp, menar Ylva Cedervall.


Ylva och Gunilla