Hem · Skänk pengar

Skänk pengar

I samband med hyllningar, jordfästningar och testamenten kan du skänka pengar till Lions svenska forskningsfonder - allt går fram. Disas plusgironummer är 20 06 59-1. Du kan också Swisha ditt bidrag till oss på Swishnummer 1234 262 341.

Med Lions forskningsfonder kan du vara säker på att din gåva går fram, då omkostnaderna för dessa fonder bara är några procent. Kostnaderna består endast av revisionskostnader och övrigt arbete är ideellt.

Lions svenska forskningsfonder:

Lions Club Upsala Disa skänker varje år pengar till dessa fonder och andra välgörande ändamål. Under juli 2019 - juni 2020 samlade Lions Club Upsala Disa, trots den pågående Coronapandemin, in 142 00 kr för att dela ut till lokala, nationella och internationella ändamål.

Så skänker du pengar

Lions Club Upsala Disa förmedlar gärna pengar i samband med hyllningar och jordfästningar till det ändamål ni själva väljer.

  • Ett gratulationskort eller minnesbrev skickas till jubilaren eller anhöriga för att hedra en jubilar eller avliden.
  • Använd Lions Clubs Upsala Disas Plusgiro 200659-1 eller Swishnummer 1234 262 341
  • Kontakta Ingegerd Larsson 070 3281534 för mer information

För gåvans gratulationskort eller minnesbrev behöver vi veta:

  • Vem avser gratulationskortet eller minnesbrevet
  • Till vilken adress ska kortet eller brevet skickas och datum
  • Vilken text/hälsning ska stå på kortet eller brevet
  • Vem är avsändare
  • Vilken summa som kommer att sättas in på Plusgiro 200659-1 eller Swishnummer 1234 262 341.
  • Till vilket ändamål ska Lions Club Disa sända pengarna