Hem · Pressmeddelanden

Ljusfest på Stora Torget

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/ljushjarta.jpg

Julgåvan 2020

Julgåvan 2019

Julgåvan 2019 gav 47 000 kr till Uppsala Kvinnojour

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/julgavan2019.jpg300 000 till forskning och barnLions Club Upsala Disa har delat ut 300 000 kr till forskning och till barn och unga i Uppsala

Lions tältprojekt

150 tält från Lions kommer i april att transporteras till Grekland genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs mer om Lions tältprojekt.

2014 års forskningsstipendium till barndiabetes

Jing Cen tilldelas 2014 års stipendium på 10 000 kronor för sina insatser inom barndiabetesforskningen.

Ung Uppsalaforskare får stipendium av Lions

Evelina Vågesjö, doktorand vid Uppsala Universitet, har av Lions Club Upsala Disa tagit emot ett stipendium på 10 000 kr för sin forskning inom diabetes.

Disamedlem blir ordförande för Lions Sverige

På Lions Riksmöte i Kalmar i helgen valdes Vivianne Eriksson från Lions Club Upsala Disa till ordförande i svenska Lionsledningen. Lions är en av världens största hjälporganisationer med 45 000 klubbar och 1,4 miljoner medlemmar i 206 länder. I Sverige finns 500 klubbar.