Hem · Julgåvan

Julgåvan 2023 - 42 000 kr till 4H

https://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/4h.jpg

Julgåvan 2023 inbringade 42 000 kr till 4H i Uppsala, pengar som ska ge barn och ungdomar möjlighet att lära om djur och natur, ta eget ansvar och skapa en meningsfull fritid.

Julgåvan Historik

Julgåvan 2010-2023 Julgåvan har gett 616 233 kr till barn och ungdomar och forskning i Uppsala.

Julgåvan 2023 går till 4H

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/julgavan%202023.jpg

43 500 kr till Fyrisgårdens ungdomsverksamhet

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/aktiviterer/ulrika%20fyrisgarden.jpg

Julgåvan 2022

Julgåvan 2022 är ett bidrag till Fyrisgården för att ge unga med funktionsnedsättning en möjlighet till en kreativ och utvecklande fritid.

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/aktiviterer/julgavan%202022%20a4.jpg

Guldregn över Uppsala Handikappidrott

Uppsala Handikappidrott får 40 000 kr från Julgåvan av Disa och 10 000 kr från Konungens jubiléumsfond.

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/aktiviterer/uhi,%20disa.jpg

Julgåvan 2021

Julgåvan 2021 är ett bidrag till UHI - Uppsala Handikappidrott för att ge barn och ungdomar möjlighet att prova på spännande idrottsaktiviteter.

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/aktiviterer/julgava2021.png

Julgåvan 2020 till Sommarkul

Julgåvan 2020 samlade 41 350 kr till Sommarkul i Uppsala

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/aktiviterer/julgavan%202020%201.jpg

Julgåvan 2020

Julgåvan 2019

Julgåvan 2019 är ett bidrag till Uppsala Kvinnojour.

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/julgavan2019.jpg

Amanda Birging tar tacksamt emot 47 000 kr av Ulla Lindén, Disas president

Julgåvan 2018 till Alnäs

Julgåvan 2018 gav 46 724 kr till KFUMs sommarlägerverksamhet vid Alnäs friluftsgård för barn och ungdomar med behov av extra stöd. Julgåvan har därmed inbringat mer än 400 000 kr.
http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/aktiviterer/ledare%20och%20barn.jpg http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/stipendiater/paddling1.jpg

Julgåvan 2017 gav 47 445 kr till Grands Medlemscafé

Julgåvan 2016 gav 52 000 kr till Alnäs

Sommarlägerverksamheten vid KFUMs friluftsgård Alnäs fick motta 52 600 kr, årets Julgåva 2016. Gåvan är riktad till barn och ungdomar med behov av särskilt stöd under sin lägervistelse. Lions Upsala Disa har därmed delat ut 304 000 kr till forskning och sjuka barn i Uppsala.

LC Disas Julgåva 2015 - 57 000 kr till sjukhusskolan

2015 års Julgåva går till Sjukhusskolan vid Akademiska barnsjukhuset. Ett stort tack till alla som köpt vårt Julgåvekort och alla företag som har sponsrat Julgåvan.

Julgåvan 2014, 58 000kr till barncancerforskning

Julgåvan 2014 inbringade 58 195 kr. Intäkterna går oavkortat till Lions Cancerforskningsfond vid Uppsala Universitet/Akademiska sjukhuset inom området barncancer.