Hem · Arkiv · Program · Föredrag om Laura Fitinghoff som skrev Barnen från Frostmofjället

Föredrag om Laura Fitinghoff som skrev Barnen från Frostmofjället

På månadsmötet i mars gästade författaren och fd läraren Hervor Sjödin Disa.

Hervor Sjödin har forskat om Laura Fitinghoff, författarinnan av Sveriges mest lästa barnbok Barnen från Frostmofjället.

Hervor har i närmare tjugo år intresserat sig för Lauras öde i olika arkiv och har bl a funnit en skatt av okända brev och dagböcker på Kungliga Bibliotekets handskriftsavdelning. Dessa unika dokument ligger till grund för Hervors bok Vägen till Frostmofjället.

Det är en berättelse om Laura, om hennes systrar, maken Conrad och dottern Rosa, men också om berömda samtida såsom Artur Hazelius eller Henrik Ibsen. Laura fick en trygg uppväxt i Sollefteå prästgård. Hon var nummer tre av den legendariske prosten Bernhard Runstens fem döttrar. Vid tjugotre års ålder gifte hon sig med den fyrtiofyra år äldre stenrike brukspatronen och adelsmannen Conrad Bleckert Fitinghoff. Hon blev en allmänt läst och aktad författarinna, men hennes privatliv var fyllt av dramatik, sorger och försakelser.

Med Barnen från Frostmofjället, som kom ut i november 1907, skrev hon in sig i vår svenska nationallitteratur.

Sitt honorar på 1000 kr skänkte Hervor till Lasse Erikssons minnesfond.