Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 11 december 2019

Protokoll den 11 december 2019

LC Upsala Disa Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 11 december 2019

Kvällens möte följde inte den vanliga ordningen. Disorna samlades kl 18 hemma hos Gunilla Svennbeck i Borgerskapets hus för ett kort möte. Ett möte som började med uppvaktning av två Disor, Ingrid Martinengo som fyllt ”ett runt år” och förutom blommor också får 2.000 kr att lämna till ett välgörenhetsändamål. Kerstin Lööf har också fyllt år, men med en femma och fick en blombukett som uppvaktning. Hon tackade även för de Disablommor hon fått i samband med sin knäoperation.

§ 1 Mötet öppnades av president Ulla Lindén. Upprop förrättades och 17 Disor närvarade vid mötet.

§ 2 Föregående protokoll från november 2019 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 3 Ekonomisk rapport :

Administrativa kassan: 16.169 kr. Aktivitetskassan 94.346 kr och på avsättningskontot 20.309 kr. Inkommet: LCFF 200 kr, Julgåvan 16.960 kr, till Stadsmissionen 5.000 kr, till De glömda barnen 5.000 kr, sponsor Value Call/Widerlöv 5.000 kr, katastrof- hjälp 9.655 kr, Allt Ljus på U:A- barndiabetes 5.000 kr, bössor 2.598 kr, Advent/marknad 9.226 kr.

Beslut om att betala ut 5.000 kr till LCIF.

Bidrag till kvällens Luciatåg 1.250 kr tas från administrativa kontot. Beslut att köpa några julklappar för tonåringar till hemliga paket, med pengar från administrativa kassan.

Månadens resa: Varje insamlad tusenlapp ger 1 mil på Sverigekartan. Från och med föregående månadsmöte har Disorna samlat in 56.000 vilket blir till 56 mil. Denna månad går resan till LC Sollefterå som tillhör distrikt 101 N. Klubben bildades 1953 och har möten första tisdagen i månaden i egen lokal. Det är en herrklubb med 50 medlemmar. Klubben har många olika aktiviteter: Musikunderhållning, Lucia, tomtar till julafton, ordnar julklappar, säljer julgranar, säljer kolbullar, har julgransplundring, har egen loppis som är öppen två dagar per vecka. Klubben lämnar pengar till cancerforskning och till hjärnfonden förutom alla sociala aktiviteter. Det finns även en kvinnoklubb i Sollefterå, som vi inte hann besöka just vid detta månadsmöte! Från 125.000-kronorsbandet, dvs det planerade insamlingsmålet, klipptes 56 cm bort så nu är det bara en liten stump kvar till målet!

§ 4 Val av nomineringskommitté: Till sammankallande i kommittén valdes Birgitta Hydén och till ledamöter Birgitta Ericsson och Anna Östman. Förslaget till ny styrelse skall presenteras senast på månadsmötet i februari för val på marsmötet.

§ 5 Aktivitetskommittén. Söndag den 15 dec kommer Disa att stå i Gränby-stadens Galleria under några eftermiddagstimmar för att sälja ut alla hemliga paket.
Julgåvekommittén: Julgåvekort rabatterades denna kväll till Disor och till övriga besökare som deltog vid Luciatåg och julbord.
Låna en Uppsalabo: Fortsätter med fin Lionslogotyp på affischerna. Ca 60 nya utlånare har tillkommit vid den nuvarande värvningskampanjen.

§ 5 Lp informerar: Disas nomineringar till multipeldistriktet har skickats ut per e-post. Elsa ser till att de skickas in i tid till valberedningen.

§ 6 Övriga frågor samt information. Elsa lämnade kort rapport från det nyligen genomförda distriktsmötet. Hon meddelade också att nästa distriktsmöte blir den 11 januari 2020. Handböcker delades ut. Följande Disor hade beställt: Elsa, Gunilla L, Ingegerd, Birgitta H, Kerstin F, Christina R, Ulla, Birgitta E, Guilla S, Inger A, och Inger WN 2 ex. och ombeds betala in 30 kr per bok.

Nästa månadsmöte blir den 15 januari 2020.

När det korta månadsmötet genomförts så var det dags att gå ner några våningar till matsalen där drink med tilltugg väntade. Lite mingel med LC Uppsalas medlemmar innan Lucia med tärnor och tomtar kom. Därefter var det dags för julbord och social samvaro mellan klubbarna medan maten åts. Som avslutning önskade alla varandra god jul och gott nytt år och Disorna kunde ta sig hemåt medan Uppsalaklubben började sitt månadsmöte.

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Ulla Lindén
President