Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 11 maj 2022

Protokoll den 11 maj 2022

Protokoll fört vid månadsmötet onsdagen den 11 maj 2022

Kvällen inleddes med att Christer Nordström äntligen kom, efter att ha varit inbokad sedan ett par år tillbaka, då annat, bl.a pandemin kommit emellan. Christer berättade om sin bana till och inom polisyrket, kryddat med lite historier från det dagliga arbetet. Idag arbetar han deltid vid kungliga slottet med det som kallas inre säkerhet. Som tack överlämnades Disas egna kort samt 2.000 kr till Frälsningsarmén, där Christer började som scout.

1. Upprop förrättades med 16 Disor närvarade. Hälsningar från flera Disor.

2. Föregående protokoll från 6 april 2022 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport . Administrativa kassan 7.588 kr, aktivitetskassan 17.695 kr , på avsättningskontot 22.093 kr samt 1.000 kr på observationskontot.
Inkommit under månaden: Försäljning vid distriktsmötet 23 april 1.929 kr, Lions forskningsfond mot folksjukdomar, LFF 1.402 kr, Katastrofhjälp Ukraina 300 kr. Utbetalat: Till Ukraina 28.500 kr, till LFF 2.450 kr

4. Årsavgift: Vår medlemsavgift skall räcka till den internationella avgiften, den nationella avgiften, till vårt distrikt och till vår egen klubb. Förslag finns att höja den internationella avgiften till ca 460 kr, den nationella till 400 kr, distriktet behåller 140 kr vilket sammantaget gör att 800 kr per år inte räcker för Disorna. Beslut tas därmed att höja avgiften med 50 kr per termin, dvs 2 x 450 kr vilket blir 900 kr. Då fattas ändå pengar som vi får ta in genom lotterier och andra interna aktiviteter. Disas avgift har varit 800 kr sedan 2005.

5. Kommittéer:

Medlem: Allt klart inför 12 maj, Christina och Kristina tar emot vid dörren och prickar av vilka som kommer.

Aktivitet. Seniorfestival 31 augusti i Uppsala. Ingenting får kosta. Disa har foldrar och ev rullande information på dator. Dagen pågår från kl 09.00 till 16.00. Inger WN har sökt polistillstånd inför 6 juni, 320 kr.

Fest och program. 8 juni avslutning i Borgerskapets hus med mat.

PR/Inf. Fin bild och text i tidningen Lion.

Hjälp. Ansökan om stipendium för studier på gymnasienivå, specialsport, har avslagits.

Sociala medier. Utskick inför 12 maj.

Stipendier. 16 maj kl 10.30 har stipendiekommittén möte. Barndiabetesfondens lokalförening vill samarbeta kring resestipendiaten. Till forskningsstipendiet lämnar Peter Bergsten förslag på två kandidater. Beslut på junimötet.

LQ. Verkar ha återuppstått och materialet skall förnyas.

LCIF. Önskan om pengar till tält då de är slut i lagret.

LCFM. Den 8 oktober blir det forskningsseminarium i Uppsala, program kommer senare.

LFF. Inget nytt.

Miljö. Nationellt miljöpris utdelat.

IT. Inget nytt.

Julgåvan: Utskick av länkar där Disorna kan läsa på om de olika föreningar eller organisationer som är aktuella inför årets val av insamlingsmål för Julgåvan. Val på junimötet.

6. Utvärdering av Distriktsmötet den 23 april. Mötet gick mycket bra. Omnämnande finns i DG:s månadsbrev och på distriktets facebook-sida. ”Betalningen” för Disas insats går direkt till LCFM, dvs Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro.

7. Riksmötet i Falun 27-28 maj Kort genomgång av de punkter i dagordningen som Disas delegater kommer att rösta om.

8. Lp har ordet. Hotellet har frågat om Disorna kan börja sin middag kl 17.30, något Disorna accepterade att ha under hösten för att därefter utvärdera. Middagspriset kommer att enligt hotellet öka till 175 kr, där Disorna då fått 10% rabatt. Möteslokaler ingår i middagspriset. Christina R och Birgitta H besöker hotellet för bokning av lokal för kommande års verksamhet samt diskussion gällande priser och tider.
Ansökan till Kungafonden behandlades den 2 maj och vilka som fått ansökningar beviljade meddelas vid Riksmötet i Falun.
DG:s brev har gått ut per e-post till alla. Lions har samlat in närmare 5 miljoner kronor till Ukraina.

9. Övrigt. 17 september genomförs Barndiabetesloppet vid Blomsterlandet i Rosendal, där Lions finns med. Gunilla L skickar brev till Birgitta Åkestam för att påminna om återbetalande av 5x300 kr för deltagande i distriktsmötet den 23 april.

10. Mötet avslutades strax innan kl 21!

Nästa styrelsemöte 1 juni
Nästa månadsmöte 8 juni

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Birgitta Hydén
president