Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 11 oktober 2023

Protokoll den 11 oktober 2023

Protokoll fört vid månadsmötet onsdagen den 11 oktober 2023

Kvällen började med ”sen” middag, dvs med start kl 18, och så kommer det att vara framöver. På plats i konferensrummet blev det diskussion i mindre grupper, som en del i funderingar om hur Disa mår och hur det kan behövas anpassningar inför framtiden.

1. Upprop förrättades och 14 Disor närvarade

2. Föregående protokoll från 13 sept 2023 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport. Administrativa kassan: 10.558 men inom kort betalas 8.990 kr ut.
Aktivitetskassa: 48.472 kr och på avsättningskontot 31.093 kr.
Inkommet: 300 kr till LCFM, försäljning på Fyristorg 1.360 kr, Klubbkort 18.602 kr.
Utbetalt: 7.400 kr för Klubbkort, stipendium till Eva Källander 2.000 kr.

Under innevarande verksamhetsår kommer Disornas intäkter att synas på ett 140 centimeter långt måttband, då Disorna bestämde sig för att ha 140.000 kr som mål att sträva efter. Varje månad klipps förhoppningsvis ett antal centimeter bort, lika mycket som samlats in under föregående 30 dagar. Den här gången klipptes 20,5 cm bort så nu återstår 119.600 kr att samla in.

4. Kommittéer

Medlem. Rapport från medlemskommittens möte, se bifogad fil som bifogas protokollet som bilaga 1. Kort rapport från TT-promenaden i Flogsta park och skog i fint höstväder, fyra Disor deltog. Kristina Axell har med hjälp av ZO Margareta Parkstam inbjudit till en informationsträff den 23 oktober kl 16 på hotel Clarion Collection.

Aktivitet: Datum för ljusmanifestationen under Allt ljus på Uppsala blir fredag 24 och lördag 25 november på Gamla torg kl 16-20. Lista för att ställa upp som samordnare samt bemanningslista skickades runt. Kontakt med den lokala Barndiabetesföreningen för samarbete gällande bemanning.
Batteriisättning hos Ingegerd 14 nov kl 17.
Inger WN kollar med Gränbystadens galleria vilket av datumen 2 dec eller 9 dec som bli aktuellt för julmarknaden. Träff för julmarknadsansvariga 26 okt kl 14.30 hos Kerstin L.

Fest och program Till novembers månadsmöte är Kerstin Hulter-Åsberg tillfrågad och har tackat ja och får lämna 2.000 kr till ett Lionsprojekt. Decembermötet blir på Borgerskapets hus kl 17.30 den 13 december med egen underhållning samt liten jultallrik. Januarimötet blir Disas egen programpunkt.

PR/Info Inget nytt

Hjälp Inget nytt.

Sociala medier: Inget nytt.

Stipendier Inget nytt

Framtidskommittén. Har haft träff och bl.a tittat på vad Disorna tyckt till om under vårens samtalsgrupper. Birgitta H och Elsa kommer att se över vilka kommittéer vi är skyldiga att ha. Övrigt som diskuteras är uppdrag, hur skall vi arbeta, delegera, kommittéer för projekt?

Julgåvan: Kort upptryckta och klara så de som deltog i mötet kunde själv ta med kort och kuvert, pris 100 kr för 5 kort + kuvert. Säljtext, faktura mm kommer Birgitta H att skicka ut inom kort. Birgitta H kontaktar 4H för att höra hur många kort de vill ha för försäljning.

LQ Inget nytt.

LCIF Nya katastrofer i världen så vädjan om bidrag. Ny klinik i Uganda för gråstarrsoperationer.

LCFM Inget nytt

LFF Inget.

Miljö Inget nytt.

IT Inget nytt.

5. Den informativa verksamhetsberättelsen , som varit bifogad till kallelsen, godkändes och lades till handlingarna. Den ekonomiska redogörelsen visade ett överskott på ca 32.000 kr eftersom inga särskilda utbetalningar gjordes i juni. Revisionen beräknas vara klar till novembermötet.

6. Nomineringskommitté . Sara tillfrågar två Disor som kan och vill ingå i kommittén med henne, val av kommittén görs på novembermötet.

7. Ansökan till Konungens jubileumsfond skall vara inskickad innan 31 januari 2024. Disa kan söka för verksamhet inom 4H. Birgitta H och Elsa kollar vilka möjligheter det finns att söka för något speciellt inom 4H.

8. Lp har ordet. Nu går Lions ut med en kampanj för att vi ska bli 1.5 miljoner medlemmar.

9. Rädda Barnen ska fira 80 år i S:t Pers galleria den 28 oktober 11-15. Förfrågan till Disorna om några vill ställa upp med ansiktsmålning, enklare och/eller mer avancerade motiv. Carola anmäler sig.

7. Mötet avslutades före 21.00

Nästa månadsmöte den 8 november.
Nästa styrelsemöte den 30 oktober.

Vid pennan
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Kristina Axell
president