Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 12 april 2023

Protokoll den 12 april 2023

Protokoll fört vid Disas månadsmöte onsdagen den 12 april 2023

Kvällens program gällde Lions Quest, där Marianne Jansson gjorde en utmärkt genomgång av dagens Lions Quest såväl i Sverige som i övriga världen. Nya böcker för olika stadier, från förskola till och med gymnasiet. Dessutom material som vänder sig till idrottsföreningar. Verksamheten marknadsförs under namnet Tillsammans: Ett värdegrundsprogram som syftar till att stödja och inspirera till ett förebyggande arbete i förskolor, skolor och barn- och ungdomsföreningar. Som tack för kvällens information fick Marianne Janssons en bunt av Disas korrespondenskort och applåder.

1. Upprop förrättades och 14 Disor närvarade vid kvällens möte, en gäst anlände några minuter in i mötet.

2. Föregående protokoll från 8 mars 2023 godkändes och lades därefter till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport.
Administrativa kassan 502 kr, aktivitetskassan 43.617 kr och 14.093 kr på avsättningskontot.
Inkommet under månaden: 11.233 kr från Bandyfinalen, varav 5000kr från Bandyförbundet, ( av dessa 5.000 kr förs 1.000 kr till administrativa kassan), Skärtorsdagen i Gränby 1.764 kr, bössor 300 kr.
Utbetalat: LCIF 7.905 Ukraina 8.000 kr, Casa Minunata 6.000 kr, rekommenderade medel 7.905 kr, Folkrörelsearkivet i Uppsala län, 390 kr
Inger WN visade det vackra och lättransporterade pärlhalsbandet som har utökats med pärlor till ett ”värde av ”13.297 kr. Pärlorna på halsbandet är Disas insamlingsmål om 125.000 kr och nu har Disa samlat in i det närmaste 147.000 kr! Alla närvarande Disor fick nu gissa vad årets slutsumma blir, skriva det på lapp som lades i förseglat kuvert. På junimötet blir det prisutdelning till den som är närmast den faktiska summan.

4. Kommittéer

Medlem: Märit har bokat gratis informationsbord på Stadsbiblioteket 11, 13 och 14 april där första dagen genomförts. Allt hade gått bra, bra tid, bra plats och bra hjälp av bibliotekspersonalen. Medlemskvällen den 18 april flyttas till 26 september eller 3 oktober.

Aktivitet: Rapport från Skärtorsdagen i Gränby, med 20-25 ansiktsmålningar, chokladhjul och lite påskförsäljning. Christina R skickar tackkort till björkleverantören.
Nästa aktivitet blir glasögonrensning och packning hos Ingegerd den 26 april kl 17.
Planering pågår för 6 juni, dvs Nationaldagen då Disa brukar finnas på plats i Stadsträdgården för flaggmålning mm.
Disa är anmäld att delta vid bandyfinalen 2024.

Fest-och programkommittén: På majmötet kommer Disorna att ägna sig åt ”inre arbete”. Beslut om att junimötet blir på Borgerskapets hus med mat, Gunilla S bokar.

Stipendier: Arbetet har påbörjats med att söka barndiabetesforskare till 2023 års stipendium. Beslut kommer att tas på augustimötet.

Julgåvan: Julgåvekommittén har träffats. Inger WN har haft kontakt med Eeva Bromark som gör bilden till årets Julgåva. Mottagare kommer att utses genom olika röstningsförfaranden under våren.

Övriga kommittéer hade inget nytt att meddela.

5. LP har ordet. Påminnelse om anmälan till zonmötet den 20 april i Borgerskapet hus. Anmälan för deltagande och middag.

6. Övrigt: Tack från Uppsalaklubben för gott samarbete.

7. Christina Rudmark avslutade mötet.

Vid pennan
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Christina Rudmark
president

Nästa månadsmöte den 10 maj
Nästa styrelsemöte den 24 april