Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 12 juni 2019

Protokoll den 12 juni 2019

En grupp Disor samlades till kl 17 för en guidad (Kerstin F) vandringstur genom Vårdsätra i kyla och lätt duggregn. När gruppen återvände till värmen inomhus hade övriga Disor anslutit och det blev mingel med dryck och tilltugg. En trappa upp väntade fint dekorerade bord, mat och dryck, kaffe, kaka och chokladpraliner. När alla var varma och mätta började månads-mötets formella del med dagordning och protokollskrivande.

§ 1 Mötet öppnades av president Ingegerd Larsson. Kvällen började med att Kristina Axell uppvaktades med blommor och sång inför sin kommande födelsedag.
Upprop förrättades. 20 Disor och en gäst, Nasrin, deltog i mötet. Hälsningar framfördes från många Disor som inte närvarade och ett särskilt tack till Ingrid Martinengo som bidrog med toscakakor till kaffet!

§ 2 Föregående protokoll från maj 2019 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 3 Ekonomisk rapport: Administrativa kassan: 17.016 kr.
Aktivitetskassan 12.034 kr och på avsättningskontot 29.397 kr.
Inkommet: 2.398 kr från 6:e juni i Stadsträdgården, det mesta med Swish. 8.000 kr från bandyfinalen från Uppsala kommun, Medeca har sponsrat med 4.000 kr, Björklinge Barnens dag med Lions gav 120 kr, bössa från ICA Solen 1.285 kr och från Luthagens livs 935 kr.
Utbetalningar har gjorts till LCIF, Alnäs (Julgåvan), julsenap till Storvreta LC, barndiabetesfonden, Uppsala handikappförening (10.000), Attention (3.000) och sjukhusskolan (2.000 från Julgåvan.) Sammanlagt har 67.846 kr betalats ut.
Månaden hade inbringat 15.803 kr vilket medförde att 16 hasselnötter skulle flyttas från påse till burk, en gemensamt utförd aktivitet av 16 Disor.
Av pengar som finns kvar på kontot beslöts att lämna 5.000 kr till LCFF inriktning barncancer och 4.000 kr till Katastrofhjälpen. Under arbetsåret 2018/2019 har Disa samlat in 166.803 kr varav det allra mesta nu betalats ut till olika hjälpprojekt.
Som avslutning på ekonomipunkten fick Disor varsitt foto med summor skrivet på baksidan, med uppmaning att ställa upp sig på rad från minsta till största summan.. När det var klart fick alla vända sina kort och läsa vilken månad summan inkommit och då utmärkte sig december som den månad Disorna får in mest pengar.

§ 4 Rapport från kommittéerna

Aktivitetskommittén: Ansiktsmålning vid LC Björklinges Barnens dag genomfört liksom 6 juni kl 11-14 i Stadsträdgården på samma sätt som förra året och Inger WN ber Disorna tänka till gällande nya sponsorer till chokladhjulet.
Sista söndagen i augusti är det dags för Stadsskogens dag där Ingegerd, Birgitta E, Kerstin L och Inger WN anmält sig för att delta. Alla som har möjlighet kan bidra med ”hemgjorda” produkter, som saft, sylt, fikabröd mm.

Julgåvekommittén: Årets förslag till kort presenterades av Eeva Bromark och informationstexten av Birgitta H.

Hjälpkommittén: Inget nytt.

Stipendiekommittén: Kontakt har tagits med Diabetesmammorna som kommer att hjälpa till med att sprida information inför nästa års ungdomsläger i Europa för diabetiker. På septembermötet kan troligen förslag till diabetesstipendiat presenteras, dvs stipendiet till en ung forskare inom diabetesområdet.

Lions Quest: Inget nytt.

LCIF: Inget nytt.

Informationskommittén: Nästa The Lion har manusstopp 15 augusti, så till dess hinner bild och text skickas in från Disa.

Medlemskommittén: Inget nytt.

Fest-och programkommittén: Tar sommarledigt!

Låna en Uppsalabo: Inger WN informerade om att den 5 september blir det 3-årsevent för Låna en Uppsalabo.

§ 5 Kort rapport från mötet i Västerås , där LC Hallstahammar var arrangör och 6 Disor representerade klubben. 2020 blir det möte i Falun den 1-3 maj.

§ 6 Lp informerar: Park Inn kommer till hösten att höja priset för mat till 155 kr. För den summan får Disorna mat och kaffe samt tillgång till konferensrum med utrustning, ofta lite smågodis, möjlighet att träffas för styrelsemöten mm och städning ingår! Beslöt att acceptera kostnaden.

Ingegerd har gjort sammandrag av vad som skett under året och kommer att skicka ut verksamhetsberättelsen per e-post. Därefter tack till alla Disor, utdelning av Melwin Jones till två Disor, Birgitta Hydén och Elsa Grahn vilka erhöll plakett, nål och blommor för sitt förtjänstfulla arbete i Disa, Diabetesfonden och zonen. Klocka och klubba lämnades över till pågående president Ulla Lindén och Ingegerd avtackades med blommor.

§ 7 Övriga frågor samt information. Höstens upptaktsmöte: Onsdagen den 28 augusti för alla Disor.
Styrelsen har då också sitt första möte för arbetsåret 2019/2020.
Christina R ingår i en grupp inom zonen som skall fundera över hur Lionsdagen den 8 oktober kan uppmärksammas. Elsa meddelade att första zonmötet blir den 19 september. Hon kommer också att kalla nya presidenter till ett möte. Vivianne framförde tack från LC Uppsala som fick ett bidrag till Casa Minunata som present från Disa i samband med klubbens 70-årsdag.
Kristina A hade deltagit i Uppsala kommuns dialogmöte om Mänskliga rättigheter och informerade om det.

§ 8 TT Gunilla S läste Sommarångest av Lena Persson, vilket fick Disorna att såväl skratta som fundera över hur somrarnas varma dagar och ljusa kvällar kan eller bör användas!

Nästa styrelsemöte den 28 augusti i samband med uppstartsmöte.

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Ingegerd Larsson
president