Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 13 januari 2021

Protokoll den 13 januari 2021

Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 13 januari 2021

Digitalt möte 18.30 via Teams och per telefon. Disorna hade till detta månadsmöte försett sig med både stora och fantasifulla hattar.

1. Upprop förrättades och 12 Disor närvarade vid det digitala mötet. Birgitta Hydén, Christina Rudmark, Kristina Axell, Gunilla Lindström, Ingegerd Larsson, Inger Widerlöv Nilsson, Gunilla Svennbeck, Elsa Grahn, Vivianne Eriksson, Kerstin Lööf, Anna Östman och Kerstin Forss.

2. Föregående protokoll från 9 december 2020 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport lämnades av kassaförvaltare Gunilla L.
I administrativa kassan finns 13.910 kr, i aktivitetskassan 68.702 kr och på avsättningskontot 28.093 kr. Inkommet under månaden: 400 kr för klubbhäften, 3.950 kr från Gunilla S födelsedagsfest, 7.460 kr till Julgåvan som då inbringat 41.100 kr.
Utbetalt: 800 kr till Burn Camp. Samt från administrativa kassan 1.900 kr för årsavgifter gällande plusgiro och swish.
I år har rapporten om insamlade medel under den månad som gått sedan föregående månadsmöte rubriken Hälsa och välbefinnande. Inger WN meddelade att de inkomna medlen är 13.670 kr. Denna månad gäller ” du är vad du äter” så Inger har letat fram kurser på nätet à 300 kr st som kan passa Disorna. Även ett råvarubidrag om ca 250 kr kan tillkomma. Det finns gott om kurser i matlagning på nätet men följande tror Inger kan passa Disorna: En grönsakskurs med Paul Svensson, en såskurs med Tommy Myllymäki eller en vin och matkurs med Mischa Billing.

4. Nomineringsförslag inför kommande verksamhetsår. Birgitta Hydén, Vivianne Eriksson och Elsa Gahn ser över namnförslag till distriktet och presenterar det på kommande möte. Val till zonen (ordförande samt vice ordförande i zon 1) diskuterades där Disornatycker att omval vore lämpligt eftersom 2020/2021 varit ett svårt år för t.ex zonordföranden att göra besök eller ordna gemensamma aktiviteter. Enligt stadgarna är det möjligt.

5. Kommittéer

Medlem : Inget nytt.

Aktivitet: Inga Gränbykontakter på grund av coronapandemin.
Julgåveceremoni samt walk and talk-promenad den 19 januari 13.30 med start vid Pumphuset nära Svandammen. Promenaden ger möjlighet att utbyta kreativa idéer när det gäller kommande aktiviteter i Disa.
Klubbkorten är på gång, kommer att säljas under februari månad.

Fest och program: Inget nytt.

Hjälp: Inget nytt.

PR/Info: Information om utdelning av Julgåvan till UNT, The Lion, Lions hemsida, kontakt med Nils-Erik Borgström.

Sociala medier: Pausad.

Stipendie: Sommarlägren 2021 inställda i Sverige och utomlands.

LQ: Inget nytt.

LCFM: Sammanställning av inbetalningar från klubbarna skickas ut av Birgitta H.

LCIF: Inget nytt.

LFF: Inget nytt

Julgåvan: Utdelas utomhus den 19 januari 13.30.

6. Lp har ordet: Alla bör ha fått DG-nytt. Digitalt NSR (Nordiska samarbetsrådet) den 16 och 17 januari, öppet för alla efter anmälan. Möjlighet att nominera till Livskvalitépriset, frågan förs över till hösten 2021 för att diskuteras i god tid till nominering 2022. Möjlighet finns att ansöka för ungdomsverksamhet genom Kungens jubileumsfond. Birgitta H och Kerstin F kollar vidare.

Inbjudan till Riksmötet i Borås tas upp på mötet. Den eller de Disor som vill delta meddelar detta till Birgitta H. Beslut om ersättning för deltagande vid RM tas vid nästa möte efter styrelseförslag.

Beslut tas om att månadsmötet den 10 februari och 10 mars blir digitala så Birgitta H avbokar Park Inn.

7. Valberedningen för styrelsen till nästa verksamhetsår i Disa presenteras vid månadsmötet i februari och för beslut i mars.

Nästa månadsmöte den 10 februari 2021 kl 18.30, digitalt möte.

Nästa styrelsemöte den 27 januari kl 16, digitalt möte.

Vid protokollet Justeras
Kerstin Forss
sekreterare

Birgitta Hydén
president