Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 13 november 2019

Protokoll den 13 november 2019

LC Upsala Disa Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 13 november 2019

Äntligen blev det dags för Rasmus Ornstein, KFUM, att rapportera till Disorna hur Julgåvepengarna 2018 hade använts för verksamhet avsedd för barn och ungdomar med funktionsvariationer. De hade erbjudits många olika uteaktiviteter vid Alnäs friluftsgård , tex egen grupphelg och integrerade ordinarie veckoläger. Efter en del frågor kunde Disorna konstatera att pengarna använts på det sätt de var avsedda för.

§ 1 Mötet öppnades av president Ulla Lindén. Upprop förrättades och 15 Disor samt två gäster, Emma och Lena, närvarade vid mötet.

§ 2 Föregående protokoll från oktober 2019 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 3 Ekonomisk rapport: Administrativa kassan: 16.596 kr. Aktivitetskassan 37.375 kr och på avsättningskontot 20.309 kr.
Inkommet: Julgåvan 10.700 kr, bössor 1.668 kr, sponsring 4.000 kr vilket gör att Widerlöv & Co erhöll ett lionsmärke, speciellt för sponsorer. Ingegerds föredrag för pensionärsavdelning gav 500 kr, som skänkts till Disa.
Utbetalt: Disas medlemsavgifter har betalats in och 6.000 kr har skickat som födelsedagsgåva till Casa Minunata.
Månadens resa: Varje insamlad tusenlapp ger 1 mil på Sverigekartan. Från och med föregående månadsmöte har Disorna samlat in nästan 17.000kr vilket blir till ca 17 mil. Denna månad går resan till LC Kilsbergen (utanför Örebro) som tillhör M-distriktet. Klubben bildades 1977 och har möten varannan måndag. Det är en mixad klubb med ca 17 medlemmar där Sven och Roland är stöttepelare. Klubben ägnar sig åt gödselförsäljning, motionsbingo, Världens barninsamling samt julmarknad med utställare. Från 125.000-kronorsbandet, dvs det planerade insamlingsmålet, klipptes 16.8 cm bort.

§ 4 Rapport från kommittéerna

Aktivitetskommittén. 28 oktober genomfördes information/insamling inför julens hemliga paket i Gränbystadens Galleria, inte helt lätt.
Ansiktsmålning den 9 november kl 15-17 för Allt ljus på Uppsala blev en succé, trots regn och kyla!. Disa får 5.000 kr för de två timmarna och pengarna går till Barndiabetesfonden.
Måndag 18 november blir det paketinslagning hos Inger WN i Gamla Uppsala, med knyt. Årets hemliga paket beslutades gå till katastrofhjälp, t.ex tält.
Listor finns för arbetspassen helgen vid Ulva samt lördagen i Gränbystadens galleria och de skickas ut per e-post. Disa har fått förfrågan om att delta i bandyfinalen 2020 med ansiktsmålning i de tävlande lagens färger. Disorna besvarar frågan med ja.

Julgåvekommittén. Nu börjar annonserna i UNT.

Hjälpkommittén. Inget nytt.

Stipendiekommittén: Diabetesstipendiet till Hanna Liljebäck delas ut på marsmötet. Kristina och Christina har haft ett första möte med Ebba Johansson, nästa möte den 22 nov. för att fylla i ansökningarna till ungdomsläger sommaren 2020.

Lions Quest: Inget nytt.

LCIF: Inget nytt.

Informationskommittén: ”Kattbilder” till The Lion, Inger WN sammanställer en text om våra samarbeten, dvs hur en lionsklubb kan arbeta.

Medlemskommittén: Träffas och trivas-lunch genomförd den 7 november med 7 deltagare. Nya Disor med faddrar har haft en träff hos Inger WN den 24 oktober, det blev 9 som deltog i ett trivsamt möte .

Fest-och programkommittén. Decembermöte den 11 dec i Borgerskapets hus. Start med kort möte kl 18 hos Gunilla Svennbeck, luciatåg kl 19 och jultallrik kl 20 till en kostnad av 230 kr som betalas kontant eller med swish till restauratören.
I januari kommer Karin Fridell Anter från föreningen Stöttepelaren, i februari planerar Disorna hur ansvar för aktiviteter kan fördelas i klubben, i mars delas diabetesstipendiet ut, april ännu fritt och i maj kommer Christer Nordström. Ännu inte klart när Julgåvepengarna 2019 ska överlämnas.

Låna en Uppsalabo: Fortsätter.

Sociala medier: Enköpingsklubben lägger ut aktiviteter på facebook.

§ 5 Lp informerar: Zonmöte den 21 nov där Ulla, Birgitta H, Christina R, Märit och Elsa är anmälda.

§ 6 Övriga frågor samt information. Elsa kontaktar distriktet för att höra hur Disorna kan få sina matriklar.

Nästa styrelsemöte den 27 nov kl 16.
Nästa månadsmöte blir den 11 december.

Vid protokollet
Kerstin Forss
Sekreterare

Justeras
Ulla Lindén
President