Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 13 september 2023

Protokoll den 13 september 2023

Protokoll fört vid månadsmötet onsdagen den 13 september 2023

Kvällen började med att middagen serverades först kl 18, vilket den skall göra vid varje månadsmöte hädanefter. Vår vanliga lokal var upptagen så vi fick byta till ett mindre rum, där alla 14 Disor fick plats efter lite pusslande med stolar. För att utnyttja väntetiden tills det blev matdags fick kvällens stipendiat, Eva Källander, med sällskap av sitt barnbarn, visa bilder och berätta. Bl.a om sitt pandemiprojekt som till vissa delar övergått till att bli hjälp till Ukraina.
Eva Källander är numera officiellt pensionär men som konstnär och projektledare fortsätter hon att hjälpa människor, såväl ukrainska barn och familjer i Uppsala som med hjälpsändningar in i Ukraina. Disas 2.000 kr överlämnades som en uppmuntran för hennes ideella arbete.

1. Upprop förrättades och 14 Disor närvarade och det lila Disakorten delades ut, med tack till Birgitta H som sammanställt uppgifterna och Ingegerd som tryckt och plastat in.

2. Föregående protokoll från 14 juni 2023 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport . Den 8 augusti betalade någon in 500 kr, troligen en medlemsavgift. Gunilla L vill gärna veta vem det är, så kolla om det är du och meddela då henne.
Under innevarande verksamhetsår kommer Disornas intäkter att synas på ett 140 centimeter långt måttband, då Disorna bestämde sig för att ha 140.000 kr som mål att sträva efter. Varje månad klipps förhoppningsvis ett antal centimeter bort, lika mycket som samlats in under föregående 30 dagar.
I våras fick Disorna gissa hur mycket vi under det gångna arbetsåret skulle ha samlat in samt skriva en lapp med summa samt namn och lämna till Inger WN. Slutresultatet blev 157.000 kr. Den som kom närmast blev Kristina Axell med 158.000 kr så hon förärades en påse med syrliga karameller i band, så att hon under kvällen kunde ha den hängande runt halsen.

4. Kommittéer

Medlem. Efter diskussion beslutades att Medlemskvällen den 3 oktober ställs in och Märit avbokar lokalen. Praktiska saker inför informationsdagarna på Stadsbiblioteket ordnades. I medlemskommittén ingår Anja, Berith och Carola med Anja som sammankallande. Medlemskommitténs uppgifter behöver ses över och ev. förändras något, förslag kan sedan lämnas till styrelse/månadsmöte för diskussion och beslut.
TT-promenad återupptas och första område blir Flogstaparken med omgivningar. Datumförslag blir 10 eller 12 oktober kl 13.30 med start vid ICA Väst. Kerstin skickar ut inbjudan.

Aktivitet: Stadsskogens dag genomfördes i fint väder och med gott insamlingsresultat.
Barndiabetesloppet vid Rosendal genomfördes den 9 sept.
Uppdaterad lista för höstens aktiviteter skickas ut per e-post av Inger WN där bl.a datum för ljusmanifestationen under Allt ljus på Uppsala finns med, 24-26 nov. Ingegerd ordnar möte för batteriinsättning innan. Världslionsdagen utan aktivitet från Disorna.

Fest och program Under verksamhetsåret planeras för 4 kvällar med extern gäst samt jul- och sommaravslutning Dessutom minst en kväll med Lionsinformation då vi kan bjuda in egna gäster till månadsmötet.

PR/Info Inget nytt

Hjälp Inget nytt.

Sociala medier: Inger WN tar kontakt med Sara som skriver in information om dagarna på Stadsbibliotekeket.

Stipendier Birgitta H har haft kontakt med Peter Bergsten gällande kommande diabetesstipendiat. Disorna kommer att få förslag på lämplig person, som kan presenteras med namn på novembermötet.

Framtidskommittén. Sammanträder inom kort.

Julgåvan: Eva Bromarks bild är klar och texten på korten håller på att finslipas. LQ Inget nytt.

LCIF Sveriges Lions har genom MSB skickat iväg tält till katastrofområden. Vår fösäljning av Klubbkort nu i höst räcker nästan till ett helt tält genom Sveriges Lions eget projekt Bring Quality to Life.

LCFM Inget nytt

LFF Inget.

Miljö Inget nytt.

IT Inget nytt.

5. Verksamhetsplanen med aktivitetslistan kompletterades och godkändes därefter. Verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning tas upp på oktobermötet.

6. Lp har ordet. Zonens presidenter har inbjudits till presidentmöte av zonordförande Margareta Parkstam.
Då meddelades att det numera bara finns 6 lionsklubbar i zonen: Disa, Uppsala, Björklinge, Hagunda, Knivsta och Sala.

Inga Disor deltar i distriktsmötet i Enköping. Höstens två zonmöten genomförs den 21 sept. och 23 nov. i Borgerskapets hus.

Den 21 sept. deltar Christina, ev Märit samt de Disor som anmäler sig själva till Margareta Parkstam.
Framöver börjar Disas månadsmöten kl 18 med middag och mötet därefter.
Meddelande har kommit från USA att Disa har ca 280 dollar innestående för framtida Melvin Jones-plaketter, pengar som vi får som bonus då vi betalar in till LCIF, dvs Lions katastroffond.

7. Mötet avslutades i god tid före 20.30

Nästa månadsmöte den 11 oktober.
Nästa styrelsemöte den 2 oktober.

Vid pennan
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Kristina Axell
president