Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 14 juni 2023

Protokoll den 14 juni 2023

Protokoll fört vid Disas månadsmöte onsdagen den 14 juni 2023

Mötet den 14 juni kl 17.30 startade i trädgården vid Borgerskapet hus, en fantastiskt varm och fin kväll. Där möttes Disorna av sommarbord med sommarblommor och glas för lagom kyld bubbeldryck Ett stort tack till Gunilla Svennbeck som bidrog med platsen, drickat och med serveringspersonalen (Per-Urban) som tog hand om glasen mm när vi gick in för middag i matsalen. I matsalen infann sig även LC Uppsala för middag. Efter maten fortsatte vi mötet i Ekrummet.

1. Upprop förrättades och 12 Disor närvarade vid kvällens möte.

2. Föregående protokoll från 10 maj 2023 godkändes och lades därefter till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport. S.k ”luftig” ekonomisk rapport då kassören inte kunde närvara. Rapport för verksamhetsåret lämnas vid augusti- eller septembermötet. Vi vet dock att Disorna samlat in mer än 150.000 eftersom 6 juni gav oväntat högt tillskott, 3.311 kr.

4. Kommittéer

Medlem: En Träffas-och trivaspromenad genomfördes den 23 maj. Disor har två onsdagsförmiddagar besökt Café Cato på Fyrisgården och fått guidad tur genom huset av föreståndaren.
Information om Lions på Stadsbiblioteket kommande september, på samma sätt som under våren.
Medlemskvällen inbokad den 3 oktober i Träffpunkten på Storgatan.

Aktivitet: 6 juni i Stadsträdgården är genomförd. Utvärderingen visar att tiderna nästa år kan vara 12-15.30 för att vara anpassade till kommunens aktivitet i Parksnäckan 13.30-ca 14.30.
Disa är anmäld till Stadsskogens dag söndagen den 27 augusti kl 11-15. Liksom tidigare år blir det fikaförsäljning, hemgjord saft och sylt mm beroende på vad Disorna kan producera.
Diskussion om fördelning av ansvar för respektive aktivitet till en liten grupp Disor. Inger WN kommer att vara Disas kontaktpersonen för Gränbystadens Galleria, Bandyfinlen, kommunen mm men inte ansvarig för själva aktiviteten.
Språkträffarna börjar på Stadsbiblioteket i höst igen på onsdagar med två ansvariga samt en reserv. Det går bra att göra studiebesök för att se hur det fungerar och om det är något som passar just dig.

Fest-och programkommittén: Under den här rubriken hamnar frågan om hur Disorna vill ha sin verksamhet framöver Arbetet pågår redan med diskussion i mindre grupper och kommer att fortsätta så ett tag framöver. Frågor om t.ex innehåll i månadsmöten framöver liksom vad de olika kommittéerna innebär. Önskan framfördes om att en liten grupp bildas för att diskutera framtiden. Birgitta H skickar ut en förfrågan till alla Disor och hör efter vilka som vill delta. Birgitta H gör också en kort sammanställning av kvällens diskussion om planer för kommande månadsmöten, antal inbokade program mm.

Stipendier: Eva Källander är informerad om att Disa valt henne till stipendiat och att hon får 2.000 kr för sitt ideella arbete bl.a för ukrainska barn. Hon kommer att motta stipendiet på septembermötet.

Julgåvan: På upptaktsmötet den 23 augusti kommer regionkonsulenten för 4 H i Uppland, Ellen Johansson Wiss, på kort besök för att berätta lite om deras verksamhet och hur Julgåvepengarna kan passa i deras verksamhet.

5. LP har ordet. Lp började med att tack för sitt presidentår som nu går mot sitt slut. Ett år som varit roligt och med en del nya erfarenheter. Information om Barndiabetesloppet som kan anordnas mellan 9 och 17 september, Ulla L lovade att höra hur den lokala föreningen planerar. Eventuellt blir Disas engagemang vid Allt ljus på Uppsala med ljushjärta och insamling till Barndiabetesförbundet Disas bidrag. Alla med fungerande e-postadress, dvs alla Disor, har fått information om Orkester Nordens turné. Därefter önskades alla Disor en skön sommar av presidenten och av varandra och till varandra!

7. Christina Rudmark avslutade mötet.

Nästa möte blir upptaktsmötet den 23 augusti hemma hos Kristina Axell på Tegnérgatan, ett ”stenkast” från Borgerskapets hus. Kallelse kommer.

Disorna lämnade Borgerskapets hus till musik, då det var underhållning i trädgården vid hemgången runt 20.30.

Vid pennan
Justeras
Kerstin Forss
sekreterare

Christina Rudmark
president