Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 14 okt 2020

Protokoll den 14 okt 2020

Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 14 oktober 2020.

18.30 samlades 12 Disor i ”vanliga” rummet och hade socialt prat samtidigt som laxmacka inmundigades, med vatten, kaffe eller te till.
Vid kl 19 anslöt en Disa via nätet och mötet kunde börja. Första punkten blev uppvaktning av Gunilla Lindström som nyligen fyllt ett ”runt” år och fick blommor och två tusen kronor som hon vill skall gå till Casa Minunata. Efter traditionsenlig fotografering fortsatte mötet med för kvällen vackert Lionspins-dekorerade Disor.

§ 1. Upprop förrättades och 13 Disor närvarade. Hälsningar framfördes från Disor som haft telefonkontakt. Inga övriga frågor anmäldes.

§ 2. Föregående protokoll från 9 september 2020 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 3. Ekonomisk rapport lämnades av kassaförvaltare Gunilla L. I administrativa kassan finns 12.550 kr, i aktivitetskassan 19.861kr och på avsättningskontot 24.093 kr.
Den 24 september betalades 400 kr in liksom den 29 september, insättningar som kassören inte vet vad de gäller så kolla om det är från dig och meddela i så fall vad det är betalning för.
Inkommet under månaden: 1.030 kr för kort mm, Fyristorgsförsäljning 1.590 kr, Barndiabetespromenad 1.000 kr, Klubbkort 8.802, bössa 202 kr. Lingonförsäljning 2.690 kr till administrativa kassan.
Utbetalat: Den nationella och internationella avgiften för Disa samt 6.000 kr betalat för Klubbkorten.
I år kommer rapporten om insamlade medel under den månad som gått sedan föregående månadsmöte att ha rubriken Hälsa och välbe- finnande. Inger WN meddelade att de inkomna medlen denna månad, 11.594 kr, räcker till 1 månads träning för 11 Disor hos My training woman samt för 5 Disor att ha personliga skåp, vattenflaskor samt energidryck !

§ 4. Kommittéer

Medlemskommittén: Gratulation i början av mötet. Förslag till TT-promenader kommer att komma från Kerstin F.

Aktivitetskommittén: Försäljning på Fyristorg samt utomhus vid Gränbystadens Galleria närmare advent. Ingegerd och Birgitta E blir samordnare för försäljning på Fyristorg där alla Disor kan bidra. Nu finns möjlighet att fundera över vad som kan säljas på respektive ställe. På Fyristorg gäller självproducerat men vid Gränbystadens Galleria är allt möjligt att försälja.

Världsdiabetesdagen 14 november ev ”Lunken” med tipspromenad.

Fest och programkommittén: Inget nytt då vi inte har program under hösten.

Hjälpkommittén: Inget nytt.

PR/Informationskommittén: Nu gäller information på hemsidan då The Lion kommer så sällan och vi inte har så många aktiviteter att rapportera.

Kommittén för Sociala medier: Diskussion i kommittén om Facebook, hur meddelande- funktionen kan stängas av, hur insamling sker på nätet, kontaktuppgifter mm. Redan nu kan information om Julgåvan spridas genom privata facebookgrupper. Mer information vid novembermötet.

Stipendiekommittén: Vi ligger lågt gällande stipendier, bl.a för att det är osäkert hur det blir med ungdomsläger.

LQ : Inget nytt.

LCIF : Inget nytt.

Julgåvan 2020 : UNT har stängt sin butik i city, så Disa har inte längre något samarbete med UNT gällande försäljning och annonser. Birgitta H skickar ut information till alla Disor och påminner om att det finns mycket kort över för försäljning och de finns hos Ingegerd.

§ 5. Verksamhetsplan för 2020/2021 antas med möjlighet att göra förändringar under året, beroende på hur framtiden blir i dessa pandemitider.

§ 6. Budgetförslaget diskuterades, bl.a om vad Disorna vill satsa på när det gäller beslutade och rekommenderade inbetalningar till distrikt och multipeldistrikt. Disorna valde i första hand tältprojektet (Bring Quality to life) och i andra hand Katastroberedskapen (LCIF). Beslut togs om att redan nu betala in dessa pengar till distriktet.

7. Lp har ordet: Zonmöte den 19 november, oklart om det blir fysiskt möte eller digitalt. Minnesanteckningar från zonmötet 17 september kommer att skickas ut.
Ulla Lindén har läst Sticket (Barndiabetsfondens tidning) och den finns nu för cirkulation.
Park Inn har förhört sig om den 11 nov då Disa eventuellt inte kan ha sitt ”vanliga” rum utan Kontoret som är mindre. Disa accepterar ”Kontoret” med möjlighet att även använda utrymmet utanför rummet vid fika.
Motioner till Riksmötet ska vara insända senst 30 november.

§ 8. Övriga frågor: Kvällen avslutades med att Birgitta H läste upp några små och roande tänkespråk!

Nästa styrelsemöte den 28 oktober kl 16.
Nästa månadsmöte den 11 november kl 18.30.

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Birgitta Hydén
president