Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 14 september 2022

Protokoll den 14 september 2022

Protokoll fört vid månadsmötet onsdagen den 14 september 2022.

Kvällen inleddes med middag på hotellet redan 17.30 där 12 Disor och 2 gäster samlades i värmen, efter en del regnskurar på ditvägen.

Efter att vi samlats i konferenslokalen berättade Ann-Christine Sundström, ordförande för Uppsala Makalösa Föräldrar, dvs en förening för ensamstående förälder med barn, om organisationen uppbyggnad och planer för framtiden samt om Uppsalaföreningens verksamhet. Lokalföreningen, som har ca 240 medlemmar, där majoriteten är kvinnor, arbetar med stöd, gemenskap, aktiviteter, läger samt samtalsträffar. Under pandemin har föreningen varit svår att marknadsföra, nu är inriktningen att utöka verksamheten, engagera flera, ha två sommarläger och utveckla lokalt samarbete. De har en hemsida med adress uppsala@makalosa.org

1. Upprop förrättades och 13 Disor närvarade. Kvällens gäster var Carola Dahlin och Karin Rosenqvist.

2. Föregående protokoll från 8 juni 2022 godkändes.

3. Ekonomisk rapport. Revisionen klar och styrelsens arbete godkändes utan anmärkningar så revisionsberättelsen lades till handlingarna.
Administrativa kassan 11.903 kr, aktivitetskassan 19.981 kr och 22.093 kr på avsättnings- kontot. Inkommet under månaden: 1.304 kr från försäljning på Fyristorg, 300 kr till katastrofhjälp, 10.006 kr för Klubbkort. Utbetalat: Internationella avgiften 6.593 kr, domännamn till hemsidan 173 kr, Lions katastrofberedskapsfond 300 kr, distriktsrådsmöte 120 kr.
Under innevarande verksamhetsår kommer Disornas intäkter att synas på ett pärlhalsband i lysande färger, där varje pärla betyder 500 kr. Disorna kommer under året att hålla koll på inflationen genom månatliga rapporter av vad basvaror mm kommer att kosta för hushåll- en. Inger WN gjorde en första genomgång. Nästa rapportör, på oktobers månadsmöte, blir Sara Bruun.

4. Kommittéer

Medlem: Kommittén har haft möte och diskuterade följande: Att Disorna följer upp och har kontakt med dem som deltog som gäster i mötet den 12 maj. Mattid liksom sista betalningsdatum för terminsavgiften diskuterades liksom fortsättning med TT-promenader, TT-luncher och studiebesök. Disorna enades om att 20.30 är sluttid för kommande månads- möten. Disa kan t.ex bjuda in någon från distriktet och berätta hur vi arbetar långsiktigt med att få nya medlemmar i klubben.

Aktivitet: Disas medverkan i Stadsskogens dag uteblev på grund av regnväder.
Däremot deltog Disa hela dagen på Äldrefestivalen på UKK.
Barndiabetesloppet arrangeras av lokala barndiabetesföreningen den 17 sept med start i Rosendal. Disa bidrar med att måla blå hjärtan på kind eller hand.

Försäljning på Fyristorg 1 okt, loppis 15 okt i Gottsunda, Allt ljus på Uppsala återkommer, kan bli aktuellt 18-20 nov för Disa.
Inger WN gör utskick med inbjudan till idé-och planeringsträff fredag 30 september kl 14 hemma hos henne.

Fest och program: Oktobermötet kommer förhoppningsvis att handla om Lions Quest med Marianne Jansson. Gästföreläsare i november blir vår diabetesstipendiat. I december ser vi fram emot julen och Gunilla S bokar Ekrummet med ”jultallrik” i Borgerskapets hus.

Hjälp: Inget nytt.

PR/Info: Årets Julgåvan finns nu på hemsidan.

Sociala medier: Sara lägger in på MyLion

Stipendier: Inbjudan till internationellt ungdomsläger 2023 skickad till lokala barndiabetesföreningen, Disa önskar svar av intresserade senast 20 oktober.

LQ Inget nytt.

LCFM Inbjudan till föredrag har gått ut till alla Disor centralt via mail. Anmälan senast 4 oktober, se inbjudan.

LCIF Inget nytt

LFF Inget nytt.

Miljö Inget nytt.

Julgåvan är på gång, Ingegerd meddelar via mail när korten finns för avhämtning.

5. Verksamhetsberättelsen för föregående arbetsår, 2021/2022 godkändes och lades till handlingarna. Trevlig att läsa och bra sammanställning på allt Disorna hunnit med under året.

6. Val av nomineringskommitté: Kristina Axell sammankallande, Elsa Grahn samt Kerstin Lööf omvaldes.

7. På vår hemsida finns angivet vad de olika kommittéernas uppgifter är och uppmaning ges att de läses och uppdateras inför kommande månadsmöte.

8. Lp har ordet.
Den 22 september hålls zon-möte 1, Kerstin gör snabbutskick med anmälningsdatum.
Inga Disor anmälda till extra distriktsmöte i Trosa.
Till Parasportsdagen den 17 sept är 6 Disor anmälda.
Christina Rudmark deltog i presidentmöte den 1 september. Där meddela- des medelålder i våra klubbar i närområdet: LC Upsala Disa 71,2, LC Knivsta 73,2, LC Uppsala 75,2, LC Björklinge 79,2, LC Hagunda 76,8, LC Sala 73 och LC Sten Sture 76.
Birgitta Hydén och Christina Rudmark har varit inbjudna till Akademiska sjukhuset för att höra om barndiabetesprojektet i Sri Lanka och träffade då den internationella presidenten Brian Sheehan med fru.

9. Övrigt. Uppmaning att betala in för Klubbkorten.

10. Mötet avslutades ca 20,20 och Disorna gick ut i det fuktiga höstmörkret.

Nästa månadsmöte den 12 oktober
Nästa styrelsemöte den 28 september

Vid pennan
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Christina Rudmark
president