Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 19 maj 2021

Protokoll den 19 maj 2021

Protokoll fört vid månadsmötet onsdagen den 19 maj 2021

Digitalt möte via Teams och telefon.

1. Upprop förrättades och 12 Disor närvarade: Birgitta Hydén, Christina Rudmark, Kristina Axell, Ulla Lindén, Birgitta Ericson, Ingegerd Larsson, Kerstin Lööf, Inger Widerlöv Nilsson, Anna Östman, Gunilla Lindström, Märit Landberg och Kerstin Forss.
Birgitta Hydén tackade Ingegerd och Inger för den utmärkta texten med bilder i tidningen Lion:s senaste nummer. Disorna uppmanas spara tidningen inför en kommande diskussion vid månadsmöte till hösten.

2. Föregående protokoll från 14 april godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport. Administrativa kassan 11.041 kr, aktivitetskassan 34.527 kr och 24.093 kr på avsättningskontot. Inkommet under månaden: 500 kr till LCIF, 500 kr till Barndiabetesfonden, 100 kr till LCFM och 1.344 kr från bössa på ICA Solen.
Eftersom det inte finns så mycket intäkter den gångna månaden får Disorna nöja sig med en koll av vilka förändringar som kan ha åstadkommits gällande Hälsa och välbefinnande under året, efter alla goda förslag till aktiviteter. Eller är det status quo? undrar Inger WN som hoppas att Disorna ändå känt sig nöjda!

4. Fördelning av insamlade medel: De av Riksmötet beslutade och rekommenderade medel som Disa har pengar till, men som ännu inte betalats ut är 8.845 kr. Mötet beslutar att dessa medel betalas ut. Dessutom beslutar mötet att utbetala 3.000 kr till LCIF Kampanj 100, 3.000 kr till projektet Water Means Life samt 3.000 kr för komplettering till Kungafondens bidrag om 15.000 kr till Sommarkul för utflykt till bondgård. Resterade pengar tas beslut om på junimötet, men Barndiabetesfonden kan vara aktuell mottagare.

5. Kommittéer där vi tänker stort och smått inför framtiden

Medlem: Måndag den 31 maj kl 13.30 blir det Walk and talk-aktivitet för Disor. Då träffas vi i Botaniska trädgården för en vår- och försommarpromenad genom området. Start på Linnéanums trappa. Utskick till alla Disor innan.

Aktivitet: Inger WN bevakar öppnandet av loppis vid Ulva kvarn och kommer med kort varsel att göra utskick med förfrågan om vilka som kan och vill delta. Fyristorg aktuellt till hösten. Alla hjärtans dag-gruppen har möte nästa vecka.

Fest och program Gästföreläsare kan troligen återkomma från och med november/december 2021. September och oktober blir interna diskussionsmöten.

Hjälp Avslag på förfrågan från Sjukhuskyrkan gällande utbildning. Personal för barngrupp som mist anhörig önskade utbildning vid Ericastiftelsen.

PR/Info Inger WN skickar information till Anna Maria Bernstein om att Lions inte finns med bland välgörenhetsorganisationer i SIFO:s stora enkätundersökning om Sverige idag.

Sociala medier Inget nytt.

Stipendier Avsatta medel får stå kvar.

LQ Inget nytt.

LCFM Tack har kommit för Disas gåvobrev gällande Bengt Parkstam. Hittills i år har Disa lämnat 1.850 kr till LCFM.

LCIF Information om Indiens Lionsklubbars behov av bidrag under pandemin.

LFF har delat ut 70.000 kr per år i tre år för forskning om Parkinsons sjukdom till en forskare vid Linköpings universitet.

Miljö Enligt Anna har inget kommit från Miljökoordinatorn.

6. Mottagare av Julgåvan 2021 . Efter att LP skickat ut tre förslag på mottagare med uppmaning att rösta blev det 27 Disor som skickade in sina val. Vinnare blev Uppsala Handikappidrott. Inger WN och Kerstin L formulerar textförslag, Birgitta H gör en första sondering om lämplig aktivitet/inköp/önskemål som mål för insamlingen.

7. Medlemsavgift för arbetsåret 2021/2022. Beslut att fortsätta med samma medlemsavgift som tidigare, dvs 2 gånger 400 kr, vilket blir 800 kr per år.

8. Lp har ordet. Samarbetet mellan Barndiabetesfonden och Lions kommer att utvecklas, bland annat med information på Instagram och Facebook. Ingegerd har skickat den aktuella pressreleasen om samarbetet till UNT.
Anna kollar My News Desk och ser om Disor kan skicka ut informationen genom sina personliga Facebookgrupper.
Vid Riksmötet deltog 268 personer via Zoom, ett möte som enligt Christina R och Birgitta H gick mycket bra. Vissa ändringar utifrån valberedningens förslag, vice GRO blir Bengt Persson.
Distriktsmötet i april 2022 kommer att genomföras på hotell Scandic Uplandia, Margareta Parkstam har bokat. Höstens distriktsmöte blir troligen ett fysiskt möte den 11 september i Linköping.
När höstens datum för månadsmöten antagits av styrelsen så bokar Birgitta H lokal för Disas möten på Clarion Collection Hotel Uppsala, f.d Park Inn. Konferenslokal och middag vid månadsmöten kommer att kosta 155 kr. Möjlighet att delta digitalt. Under hösten diskuteras om Disa skall fortsätta vara kvar på hotellet eller finns andra alternativ.
Månadsmötet i juni planeras bli utomhus.

9. Mötet avslutades med att Birgitta H gjorde muntlig kallelse till styrelsemötet den 26 maj kl 16, ett digitalt möte via Teams. Kallelse med dagordning kommer senare.

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Birgitta Hydén
president