Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 8 november 2023

Protokoll den 8 november 2023

Protokoll fört vid månadsmötet onsdagen den 8 november 2023

En regnig kväll efter en regnig dag inleddes med god middag med många Disor närvarande. Efter lite trixande med stolar, kläder och väskor fick alla Disorna plats i ”lilla rummet” så Gunilla S kunde hälsa Kerstin Hulther-Åsberg välkommen. Sen fick Disorna se bilder av och med Bror Hjorth och en trevlig och informativ berättelse om hans liv ”ur en läkares synvinkel”. Kristina A tackade för berättelsen med korrespondenskort och Kerstin Hulther- Åsberg valde att lämna ”sina” 2.000 kr till Katastrofhjälp, dvs tältprojektet.

1. Upprop förrättades och 16 Disor närvarade.

2. Föregående protokoll från 11 oktober 2023 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport. Administrativa kassan: 1.328 kr. Aktivitetskassa: 63.038 kr och på avsättningskontot 31.093 kr.
Inkommet: 300 kr till LCFM, Julgåvan 11.055 kr och genom bössor 3.247 kr.
Utbetalat Lions medlemsavgifter på 8.990 kr.
14.602 kr har inkommit sedan förra månadsmötet så måttbandet har Inger WN redan klippt till rätt längd.

4. Kommittéer

Aktivitet: Datum för ljusmanifestationen under Allt ljus på Uppsala är fredag 24 och lördag 25 november på Gamla torg kl 16-20. Lista för bemanning skickades runt. Batteriisättning hos Ingegerd 14 nov kl 17.
Julmarknad i Gränbystadens galleria den 2 dec. Lista för bemanning samt leveranser/bidrag skickades runt. Kerstin L visade på ”hemliga bokpaket” med nästan nya böcker (lästa av en person och utgivna de senaste åren) som ett komplement till försäljningen av blommor, bakat och chokladhjul.

Fest och program. Decembermötet den 13 dec blir på Borgerskapets hus kl 18.00 med egen underhållning samt liten jultallrik. Januarimötet blir Disas egen programpunkt. Berith frågar Malin Hakelius om hon kan komma och berätta om Operation Smile någon gång under våren 2024.

Stipendier: Peter Bergsten har under många år hjälp Disa att ”plocka fram” lämpliga kandidater till vårt stipendium riktat till unga forskare: ”I år skulle jag vilja föreslå Ceren Incedal. Ceren (uttalas Djeren) arbetar vid institutionen som doktorand med Olof Idevall som handlare. Hennes fokus är hur olika stressfaktorer för den insulin-producerande beta- cellen regleras och därigenom med faktorer som kan förebygga typ 2 diabetes. Ceren är en mycket energisk och entusiastisk person, som skulle vara en värdig mottagare av stipendiet. Ceren är bördig från Turkiet men har varit i Sverige under ett antal år.” Stipendiekommittén föreslår val enligt Peter Bergstens förslag och mötet beslutar att välja Ceren Incedal. Stipendiet är på 15.000 kr. Birgitta H kommer att informera Ceren om att hon blir årets Disastipendiat.

Framtidskommittén. Birgitta H och Elsa har börjat se över vilka kommittéer vi är skyldiga att ha. Övrigt som diskuteras är uppdrag, hur ska vi arbeta, delegera, kommittéer för projekt t.ex. Förslag kommer att skickas ut via mail och diskuteras under våren 2024.

Julgåvan: Inte så många små kort kvar men många företagskort kvar. Birgitta H kollar med 4 H hur deras försäljning går, om de behöver fler kort eller inte. LC Uppsala kan ha med kort på sin julmarknad vid Stabby Prästgård.

5. Revisionen gällande verksamhetsåret 2022/2023 är genomförd, godkänd och underskriven.

6. Val av Nomineringskommitté: Sara Bruun, sammankallande, samt Ulla Lindén och Berith Blom Bülow. Tre uppgifter finns för kommittén: Nomineringar till Multipeldistriktet, till Lions distrikt O samt till Disas styrelse för verksamhetsåret 2024/2025. Kommittén får gärna ta hjälp av övriga Disor med frågor och råd.

7. Lp har ordet. Nu går Lions in i en kampanj för att vi ska bli 1.5 miljoner medlemmar år 2027. Så vid månadsmötet i januari blir det lämpligt att bl.a lyssna på Patti Hills uppmuntranstal. På informationsmötet den 23 oktober bestämdes att det blir informations- bord på Stadsbiblioteket den 10, 11 och 12 april kl 15-17 då flera klubbar deltar. Plane- ringsmöte för det i början av 2024. Zonmöte den 23 november i Borgerskapets hus, PDG Mats Gernandt är inbjuden, Kristina A kommer att delta, övriga anmäler själva sitt deltagande till ZO Margareta Parkstam. Riksmöte i Halmstad den 2-5 maj 2024. Språkgruppen på Stadsbiblioteket, en Lionsaktivitet, jobbar på. Den 5 dec kl 9-10 finns möjlighet att delta med språkgruppen vid Morning coffee på Café Kardemumma. Vid Rädda Barnens 80-årsjubileum i S:t Per deltog Carola från Disa och målade hjärtan på barn. De pengar som kom in skickades till årets Världens Barns insamling.

8. Övriga frågor: Sara tog upp frågan om Disorna kan välja henne som president fast hon inte alltid kan delta eller kan så mycket om Lions. Eller om någon annan skall träda in istället? Sara vill inte att vi ska bli missnöjda med henne som president. Alla Disor enades om att vi ser fram mot att ha henne som president och att det alltid finns hjälp och stöd i styrelsearbetet. Varje år är inte likt det föregående och att det blir som det blir, dvs alltid bra!

Carola framför att Medlemskommittén skulle vilja ha utförligare skrivning i verksamhetsberättelsen för det avslutade verksamhetsåret, men den är redan tagen och lagd till handlingarna. Möjlighet finns för alla att inför framtida verksamhetsberättelser ha synpunkter på skrivningen när den skickas ut med kallelsen, inför ett månadsmöte, där godkännandet sedan sker.

Christina R informerar att Disor är välkomna till LC Uppsalas månadsmöte den 15 november kl 19 för att lyssna på Birger Fogdestam som är ansvarig för Lions projekt Water Means Life. LC Uppsala/Linné har julmarknad på Stabby Prästgård söndagen den 26 november kl.12.00 – 16.00. Hembakat bröd, hantverk och lotterier. Servering av kaffe/te, kaffebröd, våfflor och korv med bröd.

9. Mötet avslutas.

Nästa

månadsmöte den 13 december.
Nästa styrelsemöte den 4 december.

Vid pennan
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Kristina Axell
president