Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 9 december 2020

Protokoll den 9 december 2020

Protokoll fört vid digitalt månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 9 december 2020

I god tid före kl 18.30 började Disorna ansluta via nätet och per telefon till det digitala månadsmötet där Disorna var julpyntade i rött, som jultomte, med glitter i hår och vår president som Lucia med linne och krona. Efter en viss startsträcka började mötet och Ingegerd Larsson uppvaktades med blommor, sång och leverop inför födelsedagen den 10 december.
Anna gratulerades på namnsdagen.

1. Upprop förrättades och 14 Disor närvarade vid det digitala mötet. Birgitta Hydén, Christina Rudmark, Kristina Axell, Gunilla Lindström, Ulla Lindén, Ingegerd Larsson, Birgitta Ericsson, Inger Widerlöv Nilsson, Gunilla Svennbeck, Elsa Grahn, Vivianne Eriksson, Kerstin Lööf, Anna Östman och Kerstin Forss.

2. Föregående protokoll från 11 november2020 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport lämnades av kassaförvaltare Gunilla L.
I administrativa kassan finns 14.610 kr, i aktivitetskassan 56.456 kr och på avsättningskontot 28.093 kr.
Kassaförvaltande Gunilla saknar fortfarande vad inbetalningarna på 400 kr den 24 och 29 september gäller.
Inkommet under månaden: 1.154 kr till Lions cancerforskningsfond LCFM, Julgåvan 23.748 kr viket ger sammanlagda summan 33.543 kr, 7.155 kr för kransar och 202 kr till diabetes.
Beslut om att betala ut 800 kr till Burn Camp. Avvaktar med övriga utbetalningar då det inte finns så mycket pengar på kontot, dvs pengar som inte är öronmärkta.
I år är rapporten om insamlade medel under den månad som gått sedan föregående månadsmöte Hälsa och välbefinnande. Inger WN meddelade att de inkomna medlen denna månad är 33.259 kr. Hon refererade till Patricia Tudor Sandahl som känner välbefinnande: ”När jag är behövd. När jag gör något meningsfullt” vilket Disorna kan instämma i!

4. Nomineringsförslag till MD. Vivianne och Elsa redogjorde för åsikter och förslag som är aktuella inför Riksmötet i Borås 2021. Förslagen kommer att skickas in till den sista december 2020. Vecka två 2021 kommer det ut information gällande valen till distriktet för arbetsåret 2021/2022.

5. Kommittéer

Medlem: Träffas-trivas-promenad genomfördes i november.

Aktivitet: Nedslående med våra aktiviteter under coronaperioden. Vid diskussionen framfördes följande: Birgitta H har kollat med kommunen och försäljning på Fyristorg verkar fortsätta som vanligt. Förslag att fixa risknippen med trevligt pynt inför fasta och påsk. Även försäljning av t.ex bröd och fikabröd.
Bevaka O-ringens aktiviteter i sommar om det finns möjlighet att bidra.
Fler bössor? Gunilla S frågar på Folkes livs, Gunilla L på Luthagens livs. Mailkontakt om var i övrigt bössor kan placeras, fundera och fråga på plats.
Fortsatt arbete för att sätta ut marschaller på Stora torget vid Alla hjärtans dag.
Fikaförsäljning utomhus t.ex vid Kungsängen då det är blomningstid för kungsängsliljorna, man ansöker om tillstånd hos kommunen.

Fest och program: Pälsfest utomhus vid Borgerskapets hus när Gunilla S fyller år. Hon vill inte ha blommor eller presenter, men gärna ett bidrag till Disa från sina gäster, vilket Disorna tackar för!

Hjälp: Inget nytt.

PR/Info: Annons om Julgåvan i UNT 4 gånger i december.

Sociala medier: Pausad.

Stipendie: Sommarlägren 2021 inställda i Sverige och utomlands.

LQ: Inget nytt.

LCFM: Sammanställning av inbetalningar från klubbarna skickas ut av Birgitta H.

LCIF: Inget nytt.

LFF: Inget nytt

Julgåvan: Några kort har sålts genom annonseringen i UNT.

6. Lp har ordet: Vid koll verkar det som alla närvarande Disor fått DG-nytt. Till kontaktperson för distriktets hemsida utses Ingegerd och för miljöfrågor Kerstin Lööf.
Den miljöenkät som kommit till Disa är ifylld och inskickad.
Anteckningar finns nu från zonmötet den 19 november och Birgitta H skickar ut dem. Inbjudan till Riksmötet i Borås tas upp på januarimötet.
Beslut tas om att månadsmötet den 13 januari blir digitalt så Birgitta H avbokar Park Inn. På januarimötet får Disorna möjlighet att visa upp sig i hatt!
Ingegerd framför tack för uppvaktningen och skickar också foto på sig och Birgitta E, som överlämnade blommorna.

7. Mötet avslutades och Disorna önskade varandra ett gott nytt bättre år 2021 !

Nästa månadsmöte den 13 januari 2021 kl 18.30, digitalt möte.

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Birgitta Hydén
president