Hem · För medlemmar · Verksamhetsberättelse 2021-2022

Verksamhetsberättelse 2021-2022

Verksamhetsberättelse 2021-2022

När verksamhetsåret inleddes gällde fortfarande vissa restriktioner p.g.a. Corona-pandemin, men Disa planerade för fysiska möten och många aktiviteter. Möten

Upptaktsmötet den 25 augusti hölls utomhus i trädgården vid Borgerskapets hus. Då bestämdes att boka gäster endast till ett par möten under hösten för att skapa utrymme för återstart och diskussioner på mötena.

Månadsmötet den 8 september blev det första fysiska mötet på många månader. Disorna träffades på det vanliga stället som bytt namn till Clarion Collection Hotel Hppsala. Några Disor valde att delta via Teams. Gäster var UHI – Uppsala Handikappidrott som var insamlingsmålet för Julgåvan 2021. Därefter hölls fysiska möten den 13 oktober med diskussioner i smågrupper om Disas framtid, den 10 november med gäst från Läkare utan gränser, den 8 december i Borgerskapets hus med julinslag och julmat som gjorde kvällen till ett riktigt Träffas - Trivas-möte. Den 12 januari ingen gäst, 9 februari besök av UHI som mottog Julgåvan 2021 40 000 kronor, 9 mars gästades vi av Iris Ciba vår forskningsstipendiat 2013, 6 april Kvinnojouren som berättade hur de använt Julgåvepengarna, 11 maj f.d. polisen Christer Nordström berättade om sitt tidigare jobb inom polisen och sitt nuvarande hos kungen i Slottet, 8 juni avslutning i Borgerskapets hus där vi fick möjlighet att överlämna 10 000 kr till UHI, pengar vi sökt från Konungens jubileumsfond.

Bestämdes på månadsmötet i januari att ändra starttiden för månadsmötena till kl 18.00 istf 18.30. Styrelsemöten 29 september, 27 oktober, 24 november, 26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 1 juni på Clarion Collection Hotel.

Första Zonmötet den 16 september var digitalt, 25 november i Bälinge, 10 februari digitalt, 31 mars Träffpunkten på Storgatan. Disa har medverkat i samtliga.

Distriktsmötet 11 september genomfördes på plats i Linköping. Ingen från Disa deltog.

Distriktsmötet 23 april hölls i Uppsala med Disa som värdar. 10 Disor medverkade och det blev ett väl genomfört arrangemang. Disa hade eget bord och visade sina aktiviteter m.m. Barndiabetesfondens lokalförening fanns på plats med informationsbord.

Riksmötet blev på plats i Falun 26-28 maj. 3 Disor, som även var delegater, deltog.

Aktiviteter

Den nya aktiviteten Träffas-Trivas-promenader fortsatte och inleddes med ”Trappor i city” den 18 oktober, den 1 februari i Resecentrums omgivningar, 31 mars Ulleråkers gamla kyrkogård och Kronparken Försäljning av Klubbkorten såväl höst som vår. Bra intäkter.

Försäljning på Fyristorg 9 oktober blev Disas sätt att uppmärksamma Världslionsdagen och fick ersätta försäljning på Stadsskogens dag som var inställd.

Loppis vid Ulva kvarn den 8 augusti gav fina intäkter.

Loppis Gottsundadagen den 25 september gav fina intäkter.

Barndiabetesloppet den 26 september, målade blå hjärtan. Inte så stora intäkter, men marknadsföring.

Ljusfest på kvällen den 12 november på Stora torget. En ny aktivitet för Disorna i samverkan med Barndiabetesfonden för att uppmärksamma Världsdiabetesdagen 14 november. Uppsalaborna kunde köpa ett LED-ljus för 30 kronor och tända samt sätta det i hjärtat som Disorna lagt upp på torget. Disa fick 10 000 kr för inköp av ljusen från Uppsala kommun.

Julmarknad i Gränby galleria lördag den 27 november. Inga hemliga paket, men sponsring av glögg mm från ICA Kvantum. Gav bra intäkter nära 14 000 kr. Resterande bröd såldes på Fyristorg lördagen därefter. Alla hjärtansdag-helg i Gränby fredagen den 11 februari firade Disa tillsammans med Barndiabetesfondens lokalförening med ljus i form av hjärtan.

Julgåvan 2021 kom från trycket i september. Intäkterna gick denna gång till ”UHI – Uppsala Handikappidrott”. Julgåvan har sålt bra trots Corona. 40 000 kr kunde överlämnas till UHI. Samarbetet med UNT kunde fortsätta, men på annat sätt eftersom UNT stängt sin citybutik. Tack vare Ingegerd som ordnade med egen emailadress för Disa och swish-betalning kunde Julgåvan säljas genom annonser i UNT. Medlemskväll den 12 maj. En mycket bra kväll. 13 gäster och 16 Disor deltog. Kvällen inleddes med kort information om Lions och Disa från fem Disor och gästerna fick därefter mingla med Disorna och fördjupa sig i Disas verksamhet genom allt material som dukats upp på Disaborden.

Nationaldagsfirandet 6 juni med ansiktsmålning och chokladhjul. Julgåvan 2022. Vid junimötet beslöts att insamlade medel ska gå till Fyrisgården för aktiviteter riktade till barn och ungdom.

Disa sökte medel från Lions Hjälpfond till UHI, men ansökan avslogs. Ansökan skickades till Konungens jubileumsfond och resultatet blev 10.000 kr till UHI.

Forskningsstipendiat utsågs vid månadsmötet i juni. I år blev det Maja Engsner som tilldelades stipendiet på 10.000 kr.

Lägerstipendiat.

Samverkan med Barndiabetesfondens lokalförening i Uppsala inleddes i syfte att kunna skicka en ungdom till diabetesläger på Island sommaren 2023.

Inställda aktiviteter:

Disor har i flera år varit aktiva i Låna en Uppsalabo, men den aktiviteten har varit satt på paus hela hösten och våren.

Bandyfinalen ansiktsmålning.

Påskaktiviteten i Gränby galleria.

Den första aktiviteten för verksamhetsåret - Stadsskogens dag - ställdes in. Likaså blev ansiktsmålningen vid Allt ljus på Uppsala inställd.

Insamlade medel

Under verksamhetsåret har Disornas intäkter visats på en 2 meter lång tumstock, med temat Internationell solidaritet. 19 Lionspaket (7.88 USD per styck) av varierande innehåll, allt från matpaket och sjukvård till arbete med miljö. Inköp av Katastroftält och filtar. Forskningsstipendiat och bidrag till Barndiabetesfonden. Bidrag till LCIFs kampanj 100 så att den når sitt mål. Deltagande i den internationella kongressen i Montreal i juni för 6 Disor. Nya brunnar för vatten i projektet Water Means Life. Ryggsäckar till Ukraina med hygienprodukter, medicin, barnmat mm. Disa har skickat pengar till Lions insamling till Ukraina.

Övrigt Registrering av aktiviteter i MyLion kom igång under senhösten.

Medlemmar

Ingrid Martinengo valde att begära utträde ur Disa. Två medlemmar från LC Sävja valde transfer till Disa eftersom den klubben lades ner.

Uppsala i augusti 2022

Birgitta Hydén

LP verksamhetsåret 2021-2022