Hem · Hit går ditt stöd · Lions tältprojekt "Bring quality to life"

Lions tältprojekt "Bring quality to life"

Lions tältprojekt är ett unikt projekt för katastrofarbete som startade 2003.

Tältprojektet är ett projekt för hela Sveriges Lions. Projektet är ett samarbete med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
Lionsklubbar samlar in och köper tält som lagras i MSB:s depå i Kristinehamn och används vid kris- och nödsituationer i världen där MSB hjälper till.

Fram till nu har Lions Sverige skickat ut 4993 tält till ett sammanlagt värde av ca 25 mkr. Lagret är (juni 2016) 582 tält och ytterligare är beställda.

Läs mer om tältprojektet.