Hem · Julgåvan · Julgåvan 2011, till cancerforskning

Julgåvan 2011, till cancerforskning

Lions julinsamling 2011 gav 26 350 kr till cancerforskning vid Akademiska På Lions Club Upsala Disa månadsmöte på onsdagen fick ordföranden i Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset Berith Blom-Bülow motta 26 350 kr. Pengarna har Disa-klubben fått från en rad Uppsalaföretag och privatpersoner som stödjer Lions Clubs hjälpverksamhet.

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar i 206 länder. I Sverige finns 500 Lions klubbar. Lions Cancerforskningsfond bildades 1984. Syftet med Fonden är att stödja cancerforskningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sedan starten har 81 miljoner kr ställts till forskningens förfogande. Under de senaste åren har mellan 3 - 6 miljoner kr årligen delats ut.

- Vi är oerhört glada över att Lions Club Upsala Disa med hjälp av företag och privatpersoner på detta sätt kan stödja cancerforskningen i Uppsala, säger klubbens president Inger Widerlöv Nilsson.

Tack vare att allt arbete inom Fonden sker ideellt belastas Fonden inte av några kostnader för löner eller arvoden. Detsamma gäller Lions. Lions hela organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter. Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet, läs mer på www.lions-club-upsala-disa.se och www.lions.se.

Kontaktpersoner Lions Club Upsala Disa:
Inger Widerlöv Nilsson 0707956908

Mer information om Cancerforskningsfonden vid Akademiska, http://www.lcff.se/index.htm