Hem · Julgåvan · Julgåvan 2012, till barncancer

Julgåvan 2012, till barncancer

Julgåva gav 48769 kr till barncancer vid Akademiska sjukhuset

Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har fått motta 48 769 kr från Lions Club Upsala Disa. Pengarna har klubben samlat in genom att sälja ”Julgåvan 2012” till företag och privatpersoner.

Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset bildades 1984. Mellan 3 - 6 miljoner kr delas årligen ut till cancerforskning och 81 miljoner har delats ut sedan starten. Allt arbete inom Fonden sker ideellt och Fonden belastas inte av några kostnader för löner eller arvoden.

- Vi är oerhört glada och tacksamma över att Lions Club Upsala Disa med hjälp av företag och privatpersoner på detta sätt kan stödja cancerforskningen i Uppsala, säger Inger Widerlöv Nilsson.

Lions Club Upsala Disa har 27 kvinnliga medlemmar som brinner för hjälpverksamhet där allt går fram. Läs mer på www.lions.se och www.lions-club-upsala-disa.se. Mer information om Cancerforskningsfonden vid Akademiska.

Kontaktpersoner Lions Club Upsala Disa: Inger Widerlöv Nilsson 0707956908