Hem · Stipendier · Disas åttonde diabetesstipendiat

Disas åttonde diabetesstipendiat

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/stipendiater/maja%202.jpg
Maja Engsner tilldelas 2022 års stipendium på 10 000 kronor för sina insatser inom barndiabetesforskningen.

LC Upsala Disa har för åttonde gången delat ut ett forskningsstipendium på 10 000 kronor till en ung odisputerad kvinnlig forskare. Stipendiet delades ut av Birgitta Hydén vid klubbens novembermöte.

Maja har en master i Folkhälsovetenskap med inriktning på hälsofrämjande och förebyggande arbete från Karolinska Institutet. Genom sin masteruppsats fick hon kontakt med Peter Bergsten och hans grupp på Uppsala Universitet vid Institutionen för Medicinsk Cellbiologi. Där har hon nu i två år arbetat inom det nationella projektet �??Prevention Barnfetma�?� mot visionen noll fetma vid skolstart.

Majas forskning handlar om samhällsprevention av barnfetma och hur man kan engagera aktörer för att arbeta mer preventivt tillsammans. Tidigare har det visats att barnfetma är en av de främsta orsakerna till att man utvecklar typ 2 diabetes i mycket ung ålder och att individuella insatser inte är särskilt effektiva i att förebygga barnfetma. Majas mål är därför att ta ett större samhällsgrepp som riktar sig till faktorer utöver individens beteende för att fler barn ska få en jämlik och hälsosam start i livet.