Hem · Aktiviteter · Alla Hjärtans helg

Alla Hjärtans helg

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/aktiviterer/allahjartan.jpg

Disorna förbereder en ljusmanifestation vid Gränbystadens Galleria. Marknadsföring och insamling till förmån för Barndiabetesfonden.