Hem · Aktiviteter · Bidrag från Konungen

Bidrag från Konungen

Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige har tilldelat LC Upsala Disa 15 000 kronor för vårt arbete och engagemang för ungdomar. Disorna uppskattar mycket att få dessa medel som ska gå till projektet Sommarkul, som drivs gemensamt av föreningen Aktiv Ungdom Uppsala och Rädda Barnens Uppsalaavdelning.

Barn i åldern 9 ?? 12 år ska få besöka bondgården Resta gård utanför Uppsala under en dag i sommar. De får en rundtur efter traktor bland hagarna i ca 1 timme. Då berättar en av personalen om djuren, vad de äter, hur de lever mm. Därefter kan barnen själva gå runt till de olika hagarna och titta närmare på djuren samt gå en slinga i naturen.

Med den här aktiviteten får barnen möjlighet att komma ut och se en del av landsbygden nära Uppala samt ta del av hur livet är på en levande bondgård idag. Det var också till Sommarkuls övriga aktiviteter som intäkterna från LC Disas Julgåvan 2020 gick.