Hem · Arkiv · Program · Workshop om sociala medier

Workshop om sociala medier

Facebook, ett verktyg för mer kunskap och intresse för Lions Club Upsala Disa?

Under en lördagförmiddagen guidade Viktor Sundman Disas klubbmedlemmar i frågor om sociala medier.
Viktor, president för LEOs Europaforum 2021, har en bakgrund i Disas studentklubb IRIS, som under några år verkade i Uppsala. Han är numera medlem i Lions Club Stockholm Globen.

Fokus för workshopen låg på Facebook.

Vad är syftet? Hur gör man? Vad ska publiceras, vilket innehåll?

Klubben insåg att det krävs tid, disciplin och regelbunden aktivitet på Facebook för att nå ut med intresseskapande och adekvat information.
Klubbens egen mediegrupp, Anna, Sara och Asal, kommer att vara nyckelpersoner i det fortsatta arbetet med att skapa ett Facebookkonto.

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/aktiviterer/workshop.jpg