Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 10 april 2024

Protokoll den 10 april 2024

Protokoll fört vid månadsmötet onsdagen den 10 april 2024

Månadsmötet inleddes med att Victoria Andrén bad att få fota oss åhörare för att kunna lägga ut på sociala medier. Hon berättade om sin forskning, bl.a skillnaden mellan eld och brand, anlagd brand, mordbrand och pyromani. Hur juridik, psykiatri mm ser olika på hur en anlagd brand ska klassas. Förvånande är hur många bränder det är i Sverige varje år. Hennes underlag för forskningen är 100 män och 100 kvinnor som genomgått rättspsykiatrisk undersökning och dömts för mordbrand åren 2000-2010. Framöver kommer hon att se hur det ser ut för personerna runt 2020. Hon återkommer gärna för att berätta mer då hela avhandlingen är klar, någon gång i framtiden. Victoria valde att lämna sina 2.000 kr från Disa till Katastrofhjälp, dvs Lionstält samt fick även med sig Disas korrespondenskort som tack.

1. Upprop förrättades och 17 Disor närvarade.

2. Föregående protokoll från 13 mars 2024 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport. Administrativa kassan: 1.104 kr. Aktivitetskassa: 68.342 kr och på avsättningskontot 31.093 kr.
Inkommet: 600 kr för Klubbkort , Skärtorsdagen i Gränby 4.215 kr, Cancerforskning Norr 500 kr.
Utbetalt: Folkrörelsearkivet 150 kr, STIM 682 kr.
Inger WN redovisade inkomna kronor med gem och små lappar på årets måttband. Till månadsmötet i april inkom 5.315 kr. En del kronor fattas ännu innan målet nåtts!

4. Kommittéer

Medlemskommittén: Berith lämnade information om första informationsdagarna på Stads- biblioteket. Fyra klubbar bidrog med en person var för bemanning. Klubbarna och zonen bidrar med diverse material och information bl.a LC Hagundas bildspel. Få besökare. Utvärdering bör göras denna vår med de tre övriga klubbarna samt planering inför framtidens fortsatta samarbetsaktiviteter.

Aktivitet och framtid: Närvarande Disor fick påminna sig vilka kommittéer de ska medverka i kommande arbetsår och visa genom handuppräckning. En av handuppräckarna i varje kommitté lovade att kalla till ett kommittémöte innan junimötet. Under det mötet ska man bestämma vilken Disa som är sammankallande under hela kommande verksamhetsår samt även gå igenom kommitténs uppdrag. För TT-gruppen sammankallar Kerstin F, för aktivitetsgruppen blir det möte hos Inger WN. Infogruppen har Ingegerd ansvar att ordna möte för och Birgitta H åtog sig stipendiegruppen. För framtidsgruppens möte ansvarar Kerstin L och Berith för Medlemskommitténs möte.

Fest och program. I maj blir det bl.a Saras dataskola. I juni har vi sommaravslutning hos Borgerskapet. Märit meddelade att författaren Danny Wattin hade hört av sig, en förfrågan som gjordes för ett bra tag sedan. Han kommer gärna till hösten, t.ex i oktober eller i november.

Sociala medier: Flera foton från Disaaktiviteter delas på Face-book. Hjälpkommittén: Ett ärende har inkommit från en som vill vara volontär i Malawi gällande hur skräp i haven ska kunna göras lönsamt. Disorna anser att ärendet passar inom Lions miljöverksamhet och vidaresänds till Jan Eksvärd i LC Knivsta

Stipendiekommittén: Förslag från Ingegerd som på Vardagas boende i Salabacke stiftat bekantskap med UF-företaget Seniorglädje. Ett företag som drivs av 4 killar från Celcius- skolan och som en dag i veckan kommer till boendet och genomför aktivitetspass på ett professionellt och seriöst sätt. Disorna beslutade att lämna 2.000 kr till Seniorglädje och Ingegerd bidra med lika mycket. Utdelning av stipendiet på majmötet.

Julgåvan: Julgåvegruppen bestående av Kerstin L, Birgitta H, Berith och Elsa väljs om för kommande Julgåva, dvs 2024. Förslag till mottagare lämnades och fler förslag kan lämnas in till Birgitta Hydén, inför val senare i vår.

LCIF: Kerstin L meddelade att information har kommit om jordbävningarna i Asien och att LCIF önskar bidrag till katastrofhjälpen för detta.

TT-promenad i Tegnerparken genomförs innan junimötet och den avslutas med fika i trädgården hos Märit. Inbjudan kommer per e-post framöver.

Nomineringskommitténs förslag inför distriktsval blev inskickat innan 31 mars.

5. Lp har ordet. Inga Disor kommer att delta i zonmötet i Sala på grund av transport- problem.

6. Övriga frågor: Birgitta H berättade att hon deltagit i ett av Lions nordiska webbinarier nu under våren. Ämnet var swotanalys och Birgitta H kunde informera övriga deltagare i webbinariet om att Disa arbetar precis enligt swot, för att planera för och sedan möta framtiden.

7. Gunilla S, vår nuvarande TT, läste ett kåseri om envishetens båda sidor. Att envishet kan vara en stoppkloss men även en möjlighet för att göra det nästan omöjliga.

Nästa månadsmöte den 15 maj.
Nästa styrelsemöte den 29 april

Vid pennan
Kerstin Forss
Sekreterare

Justeras
Kristina Axell
president