Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 12 juni 2023

Protokoll den 12 juni 2023

Protokoll fört vid månadsmötet onsdagen den 12 juni 2024

Kvällen inleddes med lite mingel, dryck och småplock i Ekrummet, Borgerskapet hus, innan det var dags för middag i matsalen, där också Uppsalaklubben åt samtidigt med Disorna. Efter kaffet och liten kaka samlades vi för att uppvakta Anna Östman med sång, blommor och kort då hon blivit 50 år. Sina 2.000 kr skänkte hon till Lions mässlingsprojekt.

1. Upprop förrättades och 14 Disor närvarade och som gäst Victoria Andrén.

2. Föregående protokoll från 15 maj 2024 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport. Administrativa kassan: 3.000 kr. Aktivitetskassa: 44.542 kr och på avsättningskontot 31.093 kr.
Inkommet: Försäljning av kort 375 kr, 6 juni 2.279 kr
Utbetalt: 4.000 kr som stipendium.
Måttbandet har nu krymit ytterligare, nu återstår ca 7.000 till vårt uppsatta mål. Vi nådde inte riktigt fram men kom ändå rätt nära det uppsatta målet.
Vår kassaförvaltare hade till styrelsens möte meddelat att 38.000 kr kunde fördelas inför arbetsårets slut. Styrelsen förslag var 4.000 kr till LCIF, 10.000 kr till Katastroffonden och 24.000 till tältprojektet Bring Quality to Life . Disorna enades om att förslaget var bra och beslut om fördelning togs.

4. Kommittéer
Aktivitet. Kort rapport från 6 juni i Stadsträdgården, där det hädanefter inte behöver vara start förrän kl 12. Ingegerd meddelade att glasögonen är ivägskickade till Linköping, till Vision for All. Nästa aktivitet är Stadsskogens dag den 25 augusti, alltså några dagar innan upptaktsmötet den 28 augusti.
Fest och program. På månadsmötet i september får vi information från mottagaren av Julgåvan, ambulanser till Ukraina.
Stipendiekommittén. Birgitta H har läst tidningen Sticket från Barndiabetesfonden och Såg där att Jing Cen fått 458.000 kr från fonden. Jin Cen var vår diabetesstpendiat 2014. Birgitta H skickar ett grattismail till henne från Disorna.
Julgåvan: Julgåvegruppen jobbar på och har klar texter till korten. Försäljningstexten kommer att skickas ut senare. Ingegerd har kontaktat tryckeriet som trots kärv ekonomisk situation åtar sig att trycka Julgåvan även i år.
Framtidskommittén: I mitten av augusti kommer utskick med vilken kommitté/kommit- téer som Disorna tillhör kommande arbetsår. Då finns möjlighet att byta eller ingå i fler kommittéer. Framtidskommittén kommer att kolla igenom att åtaganden som ”gamla” kommittéer hade och som behöver vara kvar, samlats upp och inte faller mellan stolarna.

5. Lp har ordet. Kristina har bokat hotell Clarion Collection för middag och möten till kommande verksamhetsår, enligt datumlistan. Samma pris för maten som i år.

6. Övrigt: Birgitta H meddelade att hon fått svar från Konungens Jubileumsfond med svaret att vi inte erhöll några pengar i år till 4H. Birgitta meddelar 4H:s distriktsansvariga detta.

Vår avgående president Kristina Axell avtackades för det gångna året med blommor. Överlämnandet till pågående president Sara Bruun av klocka mm sker på upptaktsmötet.

Tack till Gunilla S som ordnar så att vi kan vara på Borgerskapets hus med en del av våra möten, mingla, äta och ha möte.

Som avslutning läste Gunilla S ett kåseri om att gärna vara som en katt och njuta av livet, ett underhållande kåseri från tidningen Kvällsposten. Därefter önskade Disorna varandra skön sommar och mötet avslutades.

Upptaktsmöte 28 augusti.
Nästa styrelsemöte den 28 augusti 17.30

Vid pennan
Kerstin Forss
Sekreterare

Justeras
Kristina Axell
president