Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 14 februari 2024

Protokoll den 14 februari 2024

Protokoll fört vid månadsmötet onsdagen den 14 februari 2024

På februarimötet är det tradition att vi delar ut Julgåvan och i år kom 4H:s regionkonsulent Ellen Johansson Wiss och fick motta 42.000 kr, diplom samt en bunt korrespondenskort.
Hon berättade att efter samtal med 4H-gårdarna i Uppsala (Gränby och Årsta) vill man använda pengarna till att anordna gratis aktiviteter på helger senare under året. Då får många barn och familjer möjlighet att prova på lite skötsel, umgås med djuren och delta i anordnade aktiviteter. De kommer att marknadsföra aktiviteterna via hemsida, sociala media mm.

Disa har även sökt medel från Konungens jubileumsfond för 4H, men där kommer svar om eventuell tilldelning en bit in i maj. 4H har även fått medel i annat projekt för att ha mobila djurhagar i Uppsala under kommande år. 4H i Sävja är på gång vid Linnés Sävja och där kommer det att finnas hästar, får, getter, höns och kaniner. Det tar tid att få allt i ordning då det är många lagar och regler som styr verksamheten eftersom 4H räknas som djurpark.

1. Upprop förrättades och 17 Disor närvarade.

2. Föregående protokoll från 10 januari 2024 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport. Administrativa kassan: 6.642 kr. Aktivitetskassa: 92.757 kr
och på avsättningskontot 31.093 kr.
Inkommet: LCFF 300 kr, Julgåvan 4.600 kr och genom bössor 412 kr. Decembers månadsmöte med lotteri, almanackor mm gav 1.079 kr till administrativa kassan.
Utbetalt:15.000 kr till vår diabetesstipendiat och 7.695 kr för den internationella medlemsavgiften.

5.312 kr har inkommit sedan förra månadsmötet så måttbandet har Inger WN koll på med gem och små lappar med inkomna kronor. Ca 38.000 kr återstår att samla in för att nå målet för arbetsåret.

De pengar Disa får in för Klubbkortsförsäljning beslutades gå till Katastrofhjälp genom tältprojektet Bring Quality to Life.

Därefter blev det dags för Framtidskommittén att berätta om hur arbetet med att diskutera och fundera över vilka kommittéer Disa kan anse vara lämpliga framöver. Resultatet blev följande: Två kommittéer är obligatoriska, nomineringskommitté och medlemskommitté. De övriga blev Aktivitetskommitté med smågrupper, TT-kommitté, PR/hemsida, stipendier samt framtidskommitté. Disorna röstade för att den nya kommittéindelning påbörjas under våren och träder i kraft när det nya arbetsåret påbörjas. Därefter fick de närvarande Disorna välja och rangordna tre av de föreslagna fem kommittéerna som man kan tänka sig delta i. Svaren lämnades in det till Framtidskommittén som sammanställer resultatet.

4. Kommittéer

Medlemskommittén: Kommittén har haft möte och kollat igenom vårens program. De önskar att uppvaktningar överförs till annan kommitté.
Möte med marknadsföringsgruppen (3:je mötet) genomfördes på Stadsbiblioteket den 12 februari, där Uppsalaklubbarna deltog tillsammans med ZO Margareta Parkstam. Planering gjordes för informationsdagarna på Stadsbiblioteket där deltagande klubbar har personer på plats alla tre dagarna. Margareta P bidrar med uppdatering av klubbaktiviteter mm och Märit har kollat igenom informationsmaterial, där vissa delar behöver uppdateras.

Aktivitet: Carola visade sina tuppar gjorda av bl.a humlekvistar och hon säljer dem för 75 kr styck. De säljs antingen till Disor privat eller på Skärtorsdagen vid Disas påsk- försäljning i Gränbystadens galleria. Disa planerar för att stå på gallerians torg torsdagen den 28 mars kl 11-15 med chokladhjul, målning av påskgummor/gubbar, lite försäljning mm.
Insamling och därpå packning av glasögon görs av Ingegerd och Elsa. Inlämning senast i slutet av mars till Ingegerd, därefter packar Ingegerd och Elsa i lådor för transport.
Nationaldagens tider tas upp vid kommande månadsmöte.

Fest och program. I mars ägnar vi oss åt framtiden med framtidskommittén. I april kommer Viktoria Andrén och talar om Kvinnliga och manliga förövare dömda för mordbrand. I maj informerar oss Sara Bruun om Hemvärnet och den utbildning hon genomgår. I juni har vi sommaravslutning.

Nomineringskommitténs förslag för arbetsåret 2024/2025. President Sara Bruun, vice president Elsa Grahn, past president Kristina Axell, kassaförvaltare Gunilla Lindström, sekreterare Kerstin Forss. Medlemskommitténs medlemmar: Berith Blom Bülow, Carola Dahlin och Vivianne Eriksson. Revisorer Gunilla Svennbeck och Inger Arenroth. Ersättare Vivianne Eriksson och Camilla Tibblin. Val sker vid mars månadsmöte.

PR/Info Ingegerd och Inger WN har skrivit om Disas verksamhet under rubriken Globalt och lokalt och skickat till tidningen Lion.

Framtidskommittén. Utskick har kommit innan mötet med förslag på nytt upplägg med kommittéerna. Disas handbok finns på vår hemsida och ger bra insikt i hur vi arbetar och vad vi kan förändra.

Julgåvan Kort diskussion om Julgåvan där Uppsalaklubben vill samarbeta framöver. Inför 2024 års Julgåva finns möjlighet att återanvända vissa motiv eller att det bli ny illustratör.

5. Lp har ordet. Zonmöte den 15 februari och de som deltar är Vivianne, Märit, Elsa, Kristina och Berith. Erbjudande om att delta i 60+-mässan på Fyrishov den 19 och 20 mars. Deltar fyra Lionsklubbar blir kostnaden 1.250 kr per klubb och bemanning 9-16 båda dagarna. Frågan tas upp på zonmötet och ställer övriga klubbar upp så gör Disa det också. Anmälda att kunna stå är Ingegerd, Vivianne, Kristina, Christina och Gunilla S än så länge.
Inbjudan har kommit till Disa från LC Uppsala till deras månadsmöte den 21 februari i Borgerskapet hus. Då kommer Johanna Rudmark-Hagström att berätta om Uppsala Stadsmissions arbete. Den som vill lyssna anmäler sig till Kristina A, meddela då också om du vill äta där kl 18 .
Språkgruppen på Stadsbiblioteket har fått förre att samtala med så möte kommer att hållas med volontärgruppen inom kort, där ev förändringar diskuteras.
Ingen Disa har anmält intresse av att gå utbildning och bli en Guiding Lion. Ingen har heller anmält sig att delta i Riksmötet i Halmstad.

6. Övriga frågor: Årstahallen kommer inte längre att ha Disas bössor vid kassorna, men kan hjälpa klubben på lite andra sätt.
En ukrainsk akademiskt utbildad kvinna, som Carolas bekant är mentor för, söker jobb inom kommunikation, event mm. Engelsktalande men räknar med att lära sig svenska, just nu boende i Stockholm. Alla förslag intressanta. Det här är prov på nyordet bubbelhoppa!

7. Gunilla S, vår nuvarande TT, läste ett underhållande stycke om ord ur Mark Levengoods bok Hjärtat får inga rynkor, så kvällen och mötet kunde avslutas med en del skratt.

Nästa månadsmöte den 13 mars.
Nästa styrelsemöte den 26 februari

Vid pennan
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Kristina Axell
president