Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 15 maj 2024

Protokoll den 15 maj 2024

Protokoll fört vid månadsmötet onsdagen den 15 maj 2024

Kvällen inleddes med stipendieutdelning till UF-företaget Seniorglädje. Företaget drivs av Lucas Andersson, Elias Backlund, Vidar Östlin och Willhelm Skarp som är elever på Celsiusskolan och snart tar studenten. Ingegerd som på Vardagas boende i Salabacke stiftat bekantskap med UF-företagets verksamhet sponsrade med 2.000 kr och Disa med 2.000 kr till ett stipendium, som uppmuntran för deras idé och genomförande på ett professionellt och seriöst sätt, till mångas äldres glädje!
De fick också motta korrespondenskort samt diplom och blev fotograferade till Disas hemsida. Disorna önskade dem lycka till i framtiden.

Därefter var det Sara Bruns tid att berätta om Hemvärnet och de utbildningar hon genomgått. Hemvärnets signum är Överallt alltid, och deras chef heter Laura Swaan Wrede. I Saras utbildningsgrupp, Grundutbildning för frivilliga, GUF, var deltagarna mellan 19 och 60 år.
Som specialutbildning har hon valt att bli kocka inom Lottakåren. I och med Ukrainakrisen har många sökt sig till Hemvärnet, men man hinner inte utbilda alla ännu, det kommer att ta tid. Disorna konstaterade att för 30-40-50 år sedan var ca 100.000 fler med i Hemvärnet än idag.
Sedan fick Diorna ett kort pass med Saras dataskola där vi fick se hur vi ska logga in på den nya Lionsportalen.

1. Upprop förrättades och 15 Disor närvarade.

2. Föregående protokoll från 10 april 2024 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport. Administrativa kassan: 1.459 kr. Aktivitetskassa: 46.263 kr och på avsättningskontot 31.093 kr.
Inkommet: 2.300 kr från sponsorer där 2.000 gick till ungdomsstipendiet. 300 för uppvaktning och 500 kr från Sara Bruuns löpningar, där hon lämnar 1 kr per km.

Utbetalt: 24.375 kr bl.a till Casa Minunata 6.000 kr, 4.900 kr till barndiabetes, 1.400 kr till LCFM (cancer) samt till rekommenderade bidrag
Inger WN lämnar genom Ingegerd hälsning från måttbandet, att nu återstår 9.700 kr.

4. Kommittéer

Medlemskommittén: Utvärderingsmöte med de klubbar som deltog vid Stadsbibliotekets Lionsbord. Alla vill fortsätta. Höstens datum är bokade, 2 och 3 oktober samt 22 och 24 oktober och dessförinnan den 19 september samling och planering. Margareta Parkstam gav förslag om gemensamt informationsmöte om Lions i november på Storgatan 11.

Aktivitet och framtid: Utskick till alla har kommit från Inger WN. 6 juni inom kort, lista för deltagande skickas runt. Ändringar i Stadsträdgården gör att plats behöver kollas i förväg. Flaggmålning och chokladhjul. Förslag istället för bandyfinalens flaggmålning, att kontakta Sirius och höra om intresse för detsamma. Inför Stadsskogens dag den 25 augusti kl 11-15 enades Disorna om att de insamlade medlen då ska gå till allmän hjälp- verksamhet. Även förslag att kontakta IKEA för informationsbord, kanske i samband med Världslionsdagen den 8 oktober.

Fest och program. I juni har vi sommaravslutning hos Borgerskapet. Vi äter tillsammans med Uppsala-klubben, sedan har vi eget möte.

Sociala medier/INFO: Instagramkonto kommer att finnas. Inger WN skickar pressreleaser till lokala tidningar som Luthagsnytt och Hela staden.

Stipendiekommittén Stipendiu om 4.000 kr redan utdelat, se inledningstexten

Julgåvan: Julgåvegruppen har valt bild för Julgåvan 2024, som Disorna godkände. Val av mottagare där fyra alternativ fanns att välja mellan. 18 Disor deltog i röstningen och 13 av dem röstade för ambulans till Ukraina som mottagare av Julgåvan 2024.

LCIF: Kerstin L meddelade att information har kommit om översvämningar i Brasilien och att LCIF önskar bidrag till katastrofhjälpen för detta.

TT-promenad genomfördes den 14 maj i strålande väder med en tur i Luthagen där vi fick bese parker och byggnader med historia. Även Uppsalaklubben fick en sen inbjudan, vilket resulterade i en promenerare till förutom de sju Disorna. Promenaden avslutades med välfyllt fikabord i trädgården där Märit bor på Ringgatan. En mycket trevlig guidad promenad och njutbar samvaro därefter. Stort tack till Kristina och Gunilla S som guidade och till Märit som bidrog med fin plats, fika och trevlig samvaro.

Framtidskommittén har möte den 23 maj.

Förutom den styrelse vi valt sedan tidigare så väljer Disorna in följande befattningar att ingå i styrelsen: Inger Widerlöv Nilsson som ansvarig för aktivitetskommittén, GST, Ingegerd Larsson som ansvarig för information/PR liksom Berith Blom Bülow som är ordförande i medlemskommittén med förkortningen GMT. Även vår vice president Elsa Grahn har en förkortning, GLT.

5. Lp har ordet. Kristina bokar hotell Clarion Collection för middag och möten till kommande verksamhetsår, enligt datumlistan. Kristina har även frågat flera personer om de vill komma till Disa och se hur vi har det. Någon eller några dyker upp redan på junimötet.

6. Övrigt: Birgitta H meddelade att hon kommer att skicka ut en ”affisch” med lions fonder som t.ex våra gäster kan bidra till med sitt ”arvode” Föreläsaren kan få bilden i förväg för att bestämma vilken fond som passar bäst.

Därefter avslutades mötet.

Nästa månadsmöte den 12 juni.
Nästa styrelsemöte den 27 maj

Vid pennan
Kerstin Forss
Sekreterare

Justeras
Kristina Axell
president