Hem · För medlemmar · Styrelse & kommittéer mm · Kommitteer

Kommitteer

Verksamhetsåret 2023-2024

  Lions Club Upsala Disa har följande kommittéer och medlemmar verksamhetsåret 2023-24. * är sammankallande.

  Medlemskommittén

  Anja Vidmark 1 år*

  Berit Blom Bülow 2 år

  Carola Dahlin 3 år

  Nomineringskommittén

  Sara Bruun*

  Ulla Lindén

  Berit Blom Bülow

  Aktivitetskommittén

  Inger Widerlöv Nilsson*

  Birgitta A Andersson

  Inger Arenroth

  Berit Blom Bülow

  Asal Askari Mola

  Kristina Axell

  Elsa Grahn

  Ingegerd Larsson

  Ulla Lindén

  Anita Lindgren

  Kerstin Lööf

  Anja Vidmark

  Fest/Programkommittén

  Gunilla Svennbeck*

  Violeta Armijo

  Eeva Bromark

  Märit Landberg

  Camilla Tibblin

  Carola Wahlin

  Hjälpkommittén

  Gunilla Lindström*

  Elsa Grahn

  PR/Informationskommittén

  Ingegerd Larsson*

  Inger Widerlöv Nilsson

  Kommittén för Sociala medier

  Anna Östman*

  Asal Askari Mola

  Sara Bruun

  Stipendiekommittén

  Birgitta Hydén*

  Kristina Axell

  Kerstin Forss

  Gunilla Lindström

  Christina Rudmark

  Lions Quest/Utbildningsansvarig

  Gunilla Svennbeck

  LCIF-koordinator

  Kerstin Lööf

  LCFM-kontaktperson

  Sara Bruun

  LFF-kontaktperson

  Birgitta Hydén

  Miljökoordinator

  Anna Östman

  IT-kontaktperson

  Ingegerd Larsson

  Julgåvan

  Birgitta Hydén*

  Elsa Grahn

  Kerstin Lööf

  Inger Widerlöv Nilsson