Hem · För medlemmar · Styrelse & kommittéer mm · Styrelse

Styrelse

Verksamhetsåret 2023-2024

  LC Upsala Disa

 • President:Kristina Axell
 • 1v President: Sara Bruun
 • Past President: Christina Rudmark
 • Sekreterare: Kerstin Forss
 • Kassör: Gunilla Lindström
 • Aktivitetskommittén GST: Inger Widerlöv Nilsson, ordförande i kommittén
 • Medlemskommittén GMT : Anja Widmark, ordförande i kommittén
 • PR/Informationskommittén: Ingegerd Larsson, ordförande i kommittén
 • Revisorer: Gunilla Svennbeck, Inger Arenroth
 • Ersättare: Vivianne Ericsson, Camilla Tibblin