Hem · För medlemmar · Verksamhetsplan 2023-2024

Verksamhetsplan 2023-2024

Versamhetsplan 2023-2024

Lions hjälper - Lions finns på plats - Lions gör det möjligt

För samhällsansvar och livskvalitet

LC Upsala Disa ska verka för att alla medlemmar trivs och stannar kvar i klubben. Målet ska vara att alla medlemmar känner att klubbens aktiviteter är meningsfulla och att det är roligt att delta. Arbetet ska vara så fördelat att alla känner sig delaktiga i klubbens åtaganden och känner ansvar för dess genomförande. Att vara medlem i klubben innebär att man ska medverka i klubbens aktiviteter så långt det är möjligt. Vi ska dock respektera att medlemmar periodvis är mindre aktiva och inte kan delta i månadsmöten och aktiviteter. Vi ska sträva efter att gå i takt med vår samtid.

Hålla Lions ETIK levande.

Månadsmötena ska vara informella och ge tillfälle till samvaro. Information förmedlas främst genom mail.

LC Upsala Disa ska under året stödja projekt som har beslutats av Riksmötet samt vid Distriktsmöten. Möjlighet ska finnas att stödja ej inplanerade, men av klubben beslutade viktiga projekt.

Insamlade medel ska fördelas på lokala, nationella, globala projekt och aktiviteter. Vi ska sträva efter att gå i tackt med vår samtid.

Mål

  • Disas medlemmar stannar kvar i klubben
  • Utveckla klubbens verksamhet genom Framtidskommittén
  • Arbeta för att rekrytera medlemmar
  • Samla in minst 140 000 kr
  • Fortsätta samarbetet med Gränbystadens Galleria, Destination Uppsala, Bibliotek Uppsala/Uppsala kommun och Barndiabetesfondens lokalförening

    Aktiviteter - se aktivitetslistan