Hem · Hit går ditt stöd · Skänker katastroftält

Skänker katastroftält

Lions Club Upsala Disa skänker två tält till ett sammanlagt värde av 10 000 kronor till det jordbävningsdrabbade Haiti. Tälten har plats för mellan 10 och 15 personer.

- Vi valde att göra så här i stället för att skicka pengar, och Lions-personal finns på plats, säger Birgitta Hydén, president i Lions Upsala Disa

Sveriges Lionsklubbar har ett unikt samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, i Karlstad. Varje år samlar Lionsklubbarna i Sverige in pengar till tält som lagras hos MSB och som skickas till olika katastrofområden. Hittills har 200 stora Lionstält skickats i transportflygplan till Haiti.

Dessutom har Lions Clubs International Foundation hittills samlat in mer än USD 1,8 miljoner till Haiti. Lions runtom i världen bidrar generöst och snabbt. LCIF samarbetar med Lions i Sverige för att ge tak över huvudet till både hemlösa och till hjälparbetare. Lions i Haiti bygger upp tre tältstäder i Port au Prince, där de fokuserar de omedelbara hjälpinsatserna, läs mer http://www.lionsclubs.org/SW/index.php Hjälp till Haiti.

Kontaktperson Lions Club Upsala Disa: Birgitta Hydén 0708746502