Hem · Julgåvan · Julgåvan 2016 gav 52 000 kr till Alnäs

Julgåvan 2016 gav 52 000 kr till Alnäs

Sommarlägerverksamheten vid KFUMs friluftsgård Alnäs fick motta 52 600 kr, årets Julgåva 2016. Gåvan är riktad till barn och ungdomar med behov av särskilt stöd under sin lägervistelse. Lions Upsala Disa har därmed delat ut 304 000 kr till forskning och sjuka barn i Uppsala.

KFUMs verksamhetschef Annelie Jansson visade en kort film om aktiviteterna på Alnäs och berättade om KFUM:s framväxt i Uppsala sedan 1876 till dagens datum, speciellt med inriktning på Alnäs. Alnäs ägs sedan 1994 av KFUM men arrenderades redan 1906. Mottot för alla verksamhet är att ge ungdomar en bättre framtid.

Principen om alla människors lika värde är central inom KFUM-rörelsen. KFUM arbetar för att integrera barn med funktionshinder i den ordinarie verksamheten. Hela friluftsgården Alnäs har anpassats för att ta emot barn med behov av särskilt stöd. Utifrån detta arbetar man för samarbete, integration och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle.

Pengarna har klubben samlat in genom att sälja ?Julgåvan? till företag och privatpersoner. Det är det 7 året i rad som Lions Club Upsala Disa delar ut pengar. Totalt har 304 000 kr delats ut varav första året 2010 till katastrofhjälp och därefter åren 2011 - 2016 till cancerforskning, forskning på sambandet mellan diabetes och barnfetma och sjukhusskolan vid Akademiska sjukhuset.

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/aktiviterer/julgavan%202016.jpg
Anneli mottar 52 600 kr av Elsa, Disas president Disas insatts har också uppmärksammats i UNT