Hem · Julgåvan · Julgåvan 2018 till Alnäs

Julgåvan 2018 till Alnäs

Julgåvan 2018 gav 46 724 kr till KFUMs sommarlägerverksamhet vid Alnäs friluftsgård för barn och ungdomar med behov av extra stöd. Julgåvan har därmed inbringat mer än 400 000 kr.
http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/aktiviterer/ledare%20och%20barn.jpg http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/stipendiater/paddling1.jpg

På månadsmötet i februari blev det dags att dela ut de insamlade pengarna från Julgåvan 2018.
Pengarna går till Alnäs verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer, för att de skall kunna få delta i uteverksamhet utifrån sina egna förutsättningar. Det blev Rasmus Ornstein, som idag är verksamhetsledare för KFUM, som fick motta diplom och pengar, 46.720 kr. Han berättade lite om sig själv och om KFUM:s verksamhet i Uppsala och i världen. Ingegerd berättade att Disa sedan 2010 samlat in över 400.000 kr genom Julgåvan.

KFUM har länge erbjudit tävlingsfria aktiviteter där barn och ungdomar är välkomna på sina villkor. Vi tror att det är viktigt att det finns en motvikt till ett samhälle som kräver ständig prestation och vi vill därför erbjuda aktiviteter där barn får vara sig själva. Vi arbetar inkluderande och driver projekt för att fler ska få tillgång till fritidsaktiviteter, exempelvis så är fritidsgården Alnäs anpassad för barn och ungdomar med fysiska funktionshinder.

KFUM har anpassat hela gården inklusive utemiljön för att ta emot barn med funktionshinder. Dessa barn har ofta ett mycket begränsat utbud av aktiviteter och man kan nu erbjuda dem att komma ut i naturen och få prova på en rad aktiviteter. Man har också anpassat båt och kanot för barn med funktionshinder och det är populärt! För många av barnen är det första gången på vattnet och att fiska är given favorit. Man arbetar för att integrera barn med funktionshinder i den ordinarie verksamheten, men anordnar även specialläger under helger för barn med multifunktionshinder.

På Alnäs arbetar många lärarstudenter och samtliga ledare i föreningen får internutbildning i ledarskap.

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/2018-11-12%20(3).png

Läs mer om KFUM och Alnäs verksamhet i Uppsala, https://uppsala.kfum.se/