Hem · Julgåvan · Julgåvan 2019

Julgåvan 2019

Julgåvan 2019 är ett bidrag till Uppsala Kvinnojour.

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/julgavan2019.jpg

Amanda Birging tar tacksamt emot 47 000 kr av Ulla Lindén, Disas president

Julgåvan 2019 är ett bidrag till Uppsala Kvinnojour så att kvinnor som har utsatts för våld får möjlighet att förgylla vardagen tillsammans med sina barn.

Uppsala kvinnojour är en ideell förening, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Den har funnits sedan 1981.
Kvinnojouren drivs till största delen med föreningsbidrag från Uppsala kommun, Socialstyrelsen, stiftelser och fonder liksom från enskilda donatorer. Kvinnojouren har f.n. 5 anställda, varav en är heltidsarbetande jurist, samt 25 personer som arbetar ideellt.

Kvinnojouren har kontakt med kvinnor som blivit utsatta för våld i sin nära relation. Under 2018 träffade de 211 nya kvinnor, av vilka många har barn.

När Kvinnojouren möter en kvinna gör de en säkerhetsplanering och arbetar sedan med stödsamtal. Dessa är kostnadsfria och man har också möjlighet att få kostnadsfri juridisk rådgivning. Deras jurist kan även ställa upp som målsägandebiträde. Om skyddat boende blir aktuellt sker det i samarbete med socialtjänsten. Kvinnojourens arbete, med målsättningen att verka för kvinnors rättigheter och mot kvinnoförtryck, är fortsatt mycket angeläget!

Läs mer om Uppsala Kvinnojour https://www.uppsalakvinnojour.se/

Ett stort tack till Fyris-Tryck som har sponsrat tryckningen och RK tryck som har sponsrat kuverten.