Hem · Julgåvan · Julgåvan 2020

Julgåvan 2020

Julgåvan 2020 är ett bidrag till Sommarkul i Uppsala - Inspirerande somriga aktiviteter som anordnas av Rädda Barnen och Aktiv Ungdom för barn och unga.

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/aktiviterer/julgavan2020.jpg

Under många somrar har Rädda Barnen genomfört Sommarkul i Gottsunda i mindre skala. De senaste fyra åren har daglägren varit ett samarrangemang mellan Rädda Barnen och Aktiv Ungdoms lokalförening i Uppsala. Då har ca 250 barn per år deltagit liksom ett stort antal 16-åriga sommararbetare samt några från SPRINT-gymnasiet och de har fungerat som gruppledare.

Aktivitetsledare kommer från föreningslivet t.ex teater, cirkus, dans, bollsporter, brädspel mm. En dagsutflykt ingår, t.ex till 4H-gård. Aktiviteterna kan variera lite beroende på år. Barnen får prova de olika aktiviteterna (ca 1-2 tim) vid minst ett tillfälle under lägerveckorna.

Verksamheten vänder sig till barn 6-12 år och är heldagsverksamhet, dvs från morgon till ca kl 15 under två-tre veckor. Lunch ingår liksom fruktstunder. Lägren är kostnadsfria för barnen.

I styrgruppen för Sommarkul ingår sju personer, varav 4 tillhör Lionsklubbar. Kristina Axell (LC Upsala Disa), Christina Rudmark (LC Upsala Disa) och Peter Marinko (LC Uppsala) deltar från Rädda barnen och Kerstin Forss (LC Upsala Disa) från Aktiv Ungdom Uppsala.http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/aktiviterer/rb.jpg
www.raddabarnen.se

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/aktiviterer/au.png
https://www.aktivungdom.se/