Hem · Julgåvan · Julgåvan 2022

Julgåvan 2022

Julgåvan 2022 är ett bidrag till Fyrisgården för att ge unga med funktionsnedsättning en möjlighet till en kreativ och utvecklande fritid.

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/aktiviterer/julgavan%202022%20a4.jpg

Fyrisgården är en hemgård som funnits i Uppsala sedan 1941 och är en av tio hemgårdar i Sverige. I dagsläget är Fyrisgården beläget på Svartbäcksgatan 58 i Uppsala. På Fyrisgården arbetar vi dagligen för att skapa möten mellan människor och erbjuda en utvecklande fritid oavsett funktionsförmåga, ursprung eller ålder. Dessa möten uppnås med hjälp av aktiviteter, intressegrupper, kurser, hemgård på hjul, Cafe Cato, öppen verksamhet, Fyrisgårdslandet, evenemang och tillfällen som tillåter besökare att mötas över gemensamma intressen.

Hemgårdens grundtanke är att stimulera och arbeta för aktivt engagemang, samhällsdebatt och demokrati. Vi anpassar ständigt verksamheten till de nya förutsättningar och utmaningar som samhället ställs inför. På Fyrisgården jobbar personal med en bredd av kompetens. Vår personalstyrka kompletteras också av vår dagliga verksamhet där vi har sju anställda.

Ett hus för alla

Fyrisgården är en del av Hemgårdsrörelsen som sedan starten för över 100 år sedan har långtgående erfarenhet av att stärka social och kulturell samhörighet mellan människor i alla åldrar och med olika bakgrund. Idrott, kultur och fritidsaktiviteter är något vi brinner för på Fyrisgården, här ska alla ha en möjlighet att utöva och utveckla sina intressen utifrån sina egna förutsättningar. På Fyrisgården har vi både riktade grupper med möjlighet till mer stöd och arbetar för att inkludera i våra allmänna kurser. Vi har också Camp Fyrisgården, vår öppna verksamhet som ger unga med funktionsnedsättning en möjlighet till en kreativ och utvecklande fritid varje vardag. Här växer du.

Läs mer på:
www.fyrisgarden.se
Summer Camp Summer Camp 2022 | Fyrisgården (fyrisgarden.se)

Lions Club Upsala Disa vill framföra ett stort tack till Fyristryck, som trycker och skänker Julgåvan med kuvert.