Hem · Julgåvan · LC Disas Julgåva 2015 - 57 000 kr till sjukhusskolan

LC Disas Julgåva 2015 - 57 000 kr till sjukhusskolan

2015 års Julgåva går till Sjukhusskolan vid Akademiska barnsjukhuset. Ett stort tack till alla som köpt vårt Julgåvekort och alla företag som har sponsrat Julgåvan.

På Disas månadsmöte överlämnade president Gunilla Svennbeck 57 000 kr till Agneta Lindh Wennefjord och Erika Norstedt från Sjukhusskolan vid Akademiska sjukhuset. Pengarna skall användas för uppmuntran och ?guldkant? till elever.

Julgåvan 2015

Sjukhusskolan på Akademiska barnsjukhuset

Sjukhusskolan är en kommunal skola som bekostas av staten till 80 %. På Sjukhusskolan på Akademiska barnsjukhuset jobbar 5 lärare och antalet elever är ca 350 per år.

Sjukhusskolan vill:

  • fungera som en länk mellan eleven och hemskolan
  • ge eleven kontinuitet i inlärningen
  • stimulera och motivera elevens lärande
  • anpassa undervisningen efter elevens behov och förmåga
  • ge trygghet och bidra till tillfrisknandet
  • minska elevens oro inför det fortsatta skolarbetet

Lärarnas arbete består i att förutom bedriva undervisning, planera och hålla kontakt med elevernas hemskolor samt olika professioner/team runt barnen och ungdomarna på sjukhuset. De har också ett viktigt arbete med att förbereda för elevernas återgång till sina hemskolor, där oftast särskilda anpassningar i form av speciella hjälpmedel, anpassad studiegång eller hemundervisning, skolskjuts och resurspersonal kan behövas vid återgången till skolan och klassen.

För de barn och ungdomar som har svåra sjukdomar med lång behandlingstid blir skola på sjukhus oerhört viktigt. Det blir en slags ?friskfaktor? för dem då de tvingas tänka framåt, och att de ska komma tillbaka till hemskolan och sin klass efter avslutad behandling. Lärarna samarbetar hela tiden med elevernas hemskolor och följer klassernas planering och arbetsgång. Arbetet är oerhört viktigt, och den insats lärarna investerar i de sjuka eleverna, när de är på Sjukhusskolan, gör att barnen/ungdomarna oftast kan komma tillbaka till sin skola och sin klass, och i de allra flesta fall slipper att gå om en årskurs. Detta trots lång sjukfrånvaro som ibland kan ha sträckt sig upp mot 1½ år - ibland ännu längre. För varje elev man kan rädda kvar i ?sin klass? och ?sin årskurs? blir besparingen ca 600 000:- per elev och år.

Källa:
Agneta Lindh Wennefjord, Sjukhusskolan på Akademiska barnsjukhuset
Erika Norstedt, enhetschef Sjukhusskolan på Akademiska barnsjukhuset