Hem · Pressmeddelanden · 2014 års forskningsstipendium till barndiabetes

2014 års forskningsstipendium till barndiabetes

Jing Cen tilldelas 2014 års stipendium på 10 000 kronor för sina insatser inom barndiabetesforskningen.

Jing Cen är verksam vid Institutionen för Medicinsk Cellbiologi, Uppsala universitet, inom EU-projektet ??Beta-JUDO??.

Jing är läkare, utbildad vid Peking Union Medical College i Kina. Hon arbetar både med kliniska och prekliniska frågeställningar som fokuserar kring orsaker till att överviktiga/obesa barn utvecklar typ 2 diabetes. Hon är ansvarig för moment dels då de överviktiga/obesa barnen och ungdomarna testas med så kallat glukostoleranstest dels då de insulinproducerande cellerna studeras speciellt och varför vissa överviktiga/obesa ungdomar utvecklar typ 2 diabetes och andra inte.