Hem · Pressmeddelanden · Ung Uppsalaforskare får stipendium av Lions

Ung Uppsalaforskare får stipendium av Lions

Evelina Vågesjö, doktorand vid Uppsala Universitet, har av Lions Club Upsala Disa tagit emot ett stipendium på 10 000 kr för sin forskning inom diabetes.

Forskningsprojektet lyder "Immunological bioengineering of striated muscle tissue; Immunological graft shielding and proangiogenic features". Den enda botande terapin för diabetes är ersättning av den egna insulinproduktionen. Det kan uppnås med transplantation av Langerhanska öar. Det är cellöar som finns i bukspottkörteln och som producerar insulin.

Evelina försöker med hjälp av bioteknik förbättra miljön för dessa cellöar så att man förbättrar deras funktion och överlevnad i mottagaren. Efter transplantation måste patienten få läkemedel resten av livet som förhindrar att den transplanterade vävnaden ska stötas bort. Den typen av läkemedel har allvarliga biverkningar för såväl patienten som öarna. Nytänkande strategier för att minska behovet av dessa läkemedel behövs. Evelina har precis visat att det är möjligt att skapa en lokal fristad i en muskel till vilken öar kan transplanteras. Det kan ske genom att överuttrycka särskilt designade så kallade DNA plasmider, som ges tillsammans med öarna vid transplantationen. Forskningen sker inom nätverket för ?Excellence of Diabetes Research? (EXODIAB). Evelina handleds av Mia Phillipson och Olle Korsgren vid Uppsala Universitet.

Verksamhet inom barndiabetes har i mer än 20 år legat Lions Club Upsala Disa varmt om hjärtat och vi är oerhört stolta över att få överlämna vårt stipendium till Evelina, säger Birgitta Hydén, Lions Club Upsala Disa.

Disa har årligen stöttat diabetesforskning och -verksamhet. Disa har genom Barnsjukhuset försorg överlämnat boken ?Diabetes hos barn och ungdom? till varje nyinsjuknat barn sedan 1994. Disa har också både praktiskt och med pengar stött Barnsjukhusets lägerverksamhet för barn och tonåringar.

Röda Fjädern är en symbol som Lions har använt sig av vid sina större insamlingskampanjer. Den som kom med idén om att en röd liten fjäder skulle säljas till förmån för olika välgörande ändamål som Lions ställde sig bakom var den kände programledaren Lennart Hyland, tillika medlem i Lions. ?rets Röda Fjädern insamling går till Barndiabetesfonden, http://www.lions.se/rodafjadern/PR/Folder.pdf . Lions har varit fondens samarbetspartner sedan 1989 och är den i särklass största bidragsgivaren. Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter. Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet, läs mer på www.lions-club-upsala-disa.se