Hem · Stipendier · Stipendiekriterier

Stipendiekriterier

Stipendier från och med hösten 2018

Vid månadsmötet i oktober 2017 beslöts följande:

- att Disa fortsätter dela ut forskningsstipendier. Inriktningen kan variera år från år, men det närmaste året (2017/18) har Lions internationellt och nationellt diabetes i fokus, så vi fortsätter att ha diabetes som inriktning för stipendiet;
- att medel, förslagsvis 5 000 kr, avsätts för ett stipendium som kan delas ut inom något aktuellt område, till någon person som uträttat något speciellt som ligger inom Disas och Lions verksamhetsområde. Frågan tas upp en gång varje år;
- att frågan om ett Ungdomsstipendium tas upp varje år, men kanske inte utdelas varje år;
- att tills vidare vilar stipendiet om 2 000 kr som Disa sedan många år delat ut till enskilda personer med följande kriterier
- en person med uppsalaanknytning, företrädesvis ung, gärna kvinna
- för insatser inom kulturområdet (får dock ej vara etablerad) eller
- för insatser som bidrar till en bättre tillvaro för utsatta människor.

Kriterier

Forskningsstipendium

Lions Club Upsala Disa har ett stipendium på 15.000 kronor som vi vill dela ut till en ung kvinnlig odisputerad forskare vid Uppsala Universitet/Akademiska sjukhuset och som aktivt forskar om barndiabetes. Vi vill att stipendiaten ska få möjlighet att delta i en konferens inom området barn och diabetes. Alternativt kan stipendiet användas för egen kompetensutveckling t.ex. att delta i en kurs eller göra en resa för samverkan med forskarkolleger.

Ungdomsstipendium, Resestipendium för Lions läger inom Europa

Krav på stipendiaten

- 17-21 år
- Prioritera förstagångsupplevelse med läger/att resa utomlands
- Bra på engelska
- Intresserad av Sverige och kunna berätta om/marknadsföra Sverige, vara en ambassadör
- Måste vara aktiv, måste våga
- Referenser via skola eller föreningsliv
- Besöka Disa och berätta om lägret

Vad vill Disa uppnå med stipendiet?

- Fokus på allas lika värde
- Verka för fred, internationellt samförstånd
- Stipendiaten får kontakter i andra länder, som kan fortsätta genom t.ex. Facebook
- Stipendiaten får möjlighet att växa och utvecklas

Var/hur hittar vi stipendiaten?

- Öppen rekrytering
- Via kommunen t.ex. bland sommarjobbande ungdomar
- Grand/Ungdomens hus/Studentkåren/Vaksala IF m.fl.
- Vi gör ett informationsblad i A4 som sprids/sätts upp på lämpliga platser i mitten av augusti
- Sista ansökningsdag 15 oktober

Övrigt

- Disa samverkar med övriga klubbar i zonen
- Disa åtar sig att göra jobbet och alla klubbar är med och betalar
- Vi testar texten i informationsbladet på några ungdomar i åldern 17-20 år

Annat Stipendium

- För ideella insatser
- Ska finnas garantier för att stipendiepengarna går till ändamålet
- Stipendiaten och verksamheten ska vara uppsalabaserad
- Gärna kvinna eller ungdom
- Upp till 5 000 kronor
- Behöver inte ha anknytning till Lions, kan sökas i t.ex. massmedia