Hem · Verksamhet · Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/lug.jpg

Mia Hector psykolog på Läkare Utan Gränser besökte Disas novembermöte. Hon höll en mycket uppskattat föredrag om organisationen.

Läkare Utan Gränser startades 1971 i Paris av en grupp läkare och journalister. De ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden, och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare Utan Gränser i runt 70 länder runt om i världen.

Många av medlemmarna är läkare och annan sjukvårdspersonal, men även andra yrkesgrupper som kan vara till nytta i arbetet. En majoritet är lokalt anställda.

I de länder där de arbetar har vanligtvis en eller flera av kriser inträffat eller pågår fortfarande; väpnade konflikter, epidemier, undernäring, naturkatastrofer eller bristande tillgång till sjukvård.