Hem · Verksamhet · Upplandsbataljonen på besök

Upplandsbataljonen på besök

https://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/hemvarn.jpg

På månadsmötet fick vi nyttig och intressant information av vår tillträdande president Sara Bruun om hemvärnet.

Sara berättade om sin utbildning till hemvärnssoldat och till fältkock.

I bataljonen ingår fyra hemvärnskompanier och en musikkår. Kompanierna är uppbyggda utifrån den uppgift de är tänkta att lösa och tilldelas de resurser som krävs för att upprätthålla en god förmåga att lösa sin uppgift.

I kompanierna ingår 100-200 hemvärnssoldater, indelade i två till fyra plutoner samt stab och trosstropp. Som hemvärnssoldat i bataljonen genomför man minst en övning per år på fyra dagar. Utbildningen i Hemvärnet inriktas främst mot bevakning av skyddsobjekt, men även uppgifter som försvar och eskort finns.