Hem · Verksamhet · Uppskattad information om Lions Quest

Uppskattad information om Lions Quest

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/lionsq.jpg

Vid aprils månadsmöte gjorde Marianne Jansson en utmärkt genomgång av dagens Lions Quest såväl i Sverige som i övriga världen. Nya böcker för olika stadier, från förskola till och med gymnasiet. Dessutom material som vänder sig till idrottsföreningar.
Verksamheten marknadsförs under namnet Tillsammans: Ett värdegrundsprogram som syftar till att stödja och inspirera till ett förebyggande arbete i förskolor, skolor och barn- och ungdomsföreningar. Som tack för kvällens information fick Marianne Janssons en bunt av Disas korrespondenskort och applåder.