Hem

Händelserik vecka

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/nordstrom%20.jpg x http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/disas%20medlemskvall.jpg

Forskningssamarbete med Sri Lanka

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/stipendiater/irisciba.jpg
Forskningssamarbetet med Sri Lanks tack vare Disas Stipendium.

Julgåvan 2021

Uppsala Handikappidrott får 40 000 kr av Disa

Alla Hjärtans helg

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/aktiviterer/allahjartan.jpg

Disorna förbereder en ljusmanifestation vid Gränbystadens Galleria. Marknadsföring och insamling till förmån för Barndiabetesfonden.

Julgåvan Historik

Julgåvan 2010-2021 Julgåvan har gett 530 733 kr till barn och ungdomar och forskning i Uppsala.

Sponsorer

Sponsorer är företag som gett flerårigt ekonomiskt stöd eller på annat sätt har stöttat Disa.

Tack alla företag som stöder Disas hjälpverksamhet

Ett stort tack till alla företag som stöder LC Disa. Stöd ni med!

Lions tältprojekt "Bring quality to life"

Lions tältprojekt är ett unikt projekt för katastrofarbete som startade 2003.

Lions Club international

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i.

Nästa möte

Nästa månadsmöte är den 8 juni 2022 kl 18.00 på Borgerskapet. Anmäl närvaro till Inger Arenroth.