Hem

Torghandel för katastrofhjälp

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/aktiviterer/torget_edited.jpg

Julgåvan 2020

Projekt som vi stödjer

Under juli 2019 - juni 2020 samlade Lions Club Upsala Disa, trots den pågående Coronapandemin, in 142 00 kr för att dela ut till lokala, nationella och internationella ändamål.

LC Disas forskningsstipendium inom diabetes

Hanna Liljebäck tilldelas 2019 års stipendium inom barn diabetesforskning.

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/stipendiater/liljeback.jpg

Låna en Uppsalabo

Att låna en Uppsalabo är ett samarbete mellan Lions och Bibliotek Uppsala som en viktig del i integrationen av nyanlända.

Sponsorer

Sponsorer är de företag som gett flerårigt ekonomiskt stöd eller på annat sätt stött Disa.

Tack alla företag som stöder Disas hjälpverksamhet

Ett stort tack till alla företag som stöder LC Disa. Stöd ni med!

Lions tältprojekt "Bring quality to life"

Lions tältprojekt är ett unikt projekt för katastrofarbete som startade 2003.

Lions Club international

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i.

Nästa möte

Nästa månadsmöte är 11 november på Park Inn kl 18.30.