Hem · Julgåvan

Julgåvan 2019

Julgåvan 2019 är ett bidrag till Uppsala Kvinnojour.

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/julgavan2019.jpg

Amanda Birging tar tacksamt emot 47 000 kr av Ulla Lindén, Disas president

Julgåvan Historik

Julgåvan 2010-2019 449 383 kr

Julgåvan 2018 till Alnäs

Julgåvan 2018 gav 46 724 kr till KFUMs sommarlägerverksamhet vid Alnäs friluftsgård för barn och ungdomar med behov av extra stöd. Julgåvan har därmed inbringat mer än 400 000 kr.
http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/aktiviterer/ledare%20och%20barn.jpg http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/stipendiater/paddling1.jpg

Julgåvan 2017 gav 47 445 kr till Grands Medlemscafé

Julgåvan 2016 gav 52 000 kr till Alnäs

Sommarlägerverksamheten vid KFUMs friluftsgård Alnäs fick motta 52 600 kr, årets Julgåva 2016. Gåvan är riktad till barn och ungdomar med behov av särskilt stöd under sin lägervistelse. Lions Upsala Disa har därmed delat ut 304 000 kr till forskning och sjuka barn i Uppsala.

LC Disas Julgåva 2015 - 50 000 kr till sjukhusskolan

2015 års Julgåva går till Sjukhusskolan vid Akademiska barnsjukhuset. Ett stort tack till alla som köpt vårt Julgåvekort och alla företag som har sponsrat Julgåvan.

Julgåvan 2014, 57 500kr till barncancerforskning

Julgåvan 2014 inbringade 57 500 kr - ett fantastiskt resultat. Intäkterna går oavkortat till Lions Cancerforskningsfond vid Uppsala Universitet/Akademiska sjukhuset inom området barncancer

Julgåvan 2012

Julgåva gav 48769 kr till barncancer vid Akademiska sjukhuset

Julgåvan 2011

Lions julinsamling 2011 gav 26 350 kr till cancerforskning vid Akademiska

Lions julinsamling 2011 gav 26 350 kr till cancerforskning vid Akademiska

På Lions Club Upsala Disas månadsmöte på onsdagen fick ordföranden i Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset Berith Blom-Bülow motta 26 350 kr. Pengarna har Disa-klubben fått från en rad Uppsalaföretag och privatpersoner som stödjer Lions Clubs hjälpverksamhet.